Kortverblijf voor zorgbehoevenden

Ben je zorgbehoevend en heb je nood aan tijdelijke opvang in een rustoord of een centrum voor een kortverblijf? De Voorzorg geeft je een terugbetaling tot 17,5 euro per dag.

 Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt een terugbetaling van 17,5 euro per dag voor de kosten van een kortverblijf in een erkend rustoord of een erkend centrum voor kortverblijf.

Voorwaarden

  • De tegemoetkoming voor de diensten 'kortverblijf' en 'kortverblijf voor personen met een handicap' zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen per kalenderjaar.
  • Het moet gaan om een tijdelijke onderbreking van de thuisverzorging. Het kortverblijf mag niet geïnterpreteerd worden als aanloop naar een definitief verblijf in een rustoord.
  • De tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk betaald bedrag.
  • Er is geen tussenkomst als de patiënt na een ziekenhuisopname rechtstreeks naar het kortverblijf wordt gevoerd.

Wie heeft recht op de terugbetaling?

  • Alle leden van De Voorzorg.
  • Je bent zorgbehoevend en hebt nood aan een tijdelijke opvang in een rustoord of een centrum voor kortverblijf. 

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg ons de rekening van het rustoord of het centrum voor kortverblijf en de reden van je verblijf.

101 goede redenen om lid te zijn van De Voorzorg

Je bent van harte welkom bij ons warm ziekenfonds

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11