Kortverblijf personen met handicap

​Je krijgt een terugbetaling van 15 euro per dag voor kortverblijf voor personen met een handicap.

 Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De Voorzorg betaalt tot 15 euro terug van de kosten voor een kortverblijf.

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Alle leden van De Voorzorg met een handicap.

  • Je verblijft in een instelling voor kortverblijf erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Het moet gaan om een tijdelijke onderbreking van de verzorging ten huize. De kortopvang gaat door in een voorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • De tegemoetkoming voor de diensten "kortverblijf" en "kortverblijf voor personen met een handicap" zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen per kalenderjaar. De vergoeding is beperkt tot het werkelijk betaalde dagbedrag
  • Er is geen tussenkomst als de patiënt na een ziekenhuisopname rechtstreeks naar het kortverblijf gevoerd wordt

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg de rekening van het tehuis voor kortverblijf of de erkende voorziening en de reden van je verblijf aan je ziekenfonds. Wij zorgen voor de terugbetaling.

101 goede redenen om lid te zijn van De Voorzorg

Je bent van harte welkom bij ons warm ziekenfonds

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11