De Voorzorg in de klas: lessenpakket 2018-2019

De Voorzorg biedt al een tiental jaar gezondheidslessen aan scholen aan. Vandaag zijn we in meer dan 120 scholen aanwezig en geven onze leerkrachten 750 lessen aan zo’n 13.000 kinderen. Deze lessen worden door een team van professionele leerkrachten gegeven en zijn volledig GRATIS! ​​​​​​​​​​​​​​​

Aanbod

​​
 


Eet-, leef- en bewegingspatronen uit je kindertijd draag je vaak mee voor de rest van je leven. Een gedragsverandering vraagt soms verscheidene jaren. Met gezondheidspromotie kun je dus niet jong genoeg beginnen. Kinderen plukken er later immers de vruchten van. Daar zijn we bij De Voorzorg van overtuigd.

Aanbod

Ons aanbod bestaat uit een uiteenlopend aantal gezondheidsthema’s en is geschikt voor kleuters, lagere én middelbare scholen. De kwaliteit van onze lespakketten wordt steeds gegarandeerd en de lessen passen volledig in de leerdoelen van het lager en secundair onderwijs. Hieronder kan je het volledige aanbod terugvinden. Ontdek ook zeker onze uitleenpakketten om als leerkracht zelf aan de slag te gaan in de les. 

De vorm en inhoud van de lessen wordt steeds volledig aangepast aan de leeftijd van kinderen en jongeren. We bieden lessen aan voor​: kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. 

Nieuw in ons aanbod!

De Voorzorg draagt het up-to-date houden van haar les- en uitleenpakketten hoog in het vaandel. Dat resulteert jaarlijks in nieuwe thema’s en inzichten, volgens de actualiteit. Concreet betekent dit voor dit schooljaar een aanpassing in de voedingslessen, conform met de nieuwe richtlijnen van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven waarin de nieuwe voedingsdriehoek een grote rol speelt. Daarnaast staken we ‘Het Koelboxspel’ in een nieuw jasje en pakken we uit met nieuwe lessen: ‘Schatten van voeding', 'Weet wat je eet en denk aan de planeet', 'De Voorleesbende' en "ROFL". 


Ben je geïnteresseerd in één van onze gratis lespakketten? Reserveer dan snel, het aantal is beperkt!

Contact en reservatie

Reserveer eenvoudig je pakket via ons online formulier:

Reserveer jouw lessenpakket

 

Gezondheidsdienst
 
T 011 27 85 10 (tijdens de kantooruren)​

 
Hou bij de reservatie alvast de volgende gegevens klaar:
 • naam school
 • naam verantwoordelijke
 • adres van de school
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • welk project
 • aantal leerlingen, graad en klas
 • periode
 

Algemene voorwaarden

 • Na reservatie ontvang je een bevestigingsformulier waarop je alle gegevens nog eens terugvindt.
 • Tijdens de activiteit bestaat de mogelijkheid dat er foto’s worden genomen voor promotionele doeleinden. Als dat een bezwaar is, gelieve dat dan vooraf te melden.
 • Annulatie: minimum 2 weken op voorhand verwittigen.
 • Tijdens de lessen is er steeds begeleiding van de schoolleerkracht.
 • Let op: onze leerkrachten komen enkel in de voormiddag langs!
 • Om iedere school de kans te geven om lessen aan te vragen, komen we in eerste instantie slechts één keer in een klas. Wanneer we merken dat er nog ruimte is, gaan we in op meer uitgebreide vragen. 
 • Bij reservatie ga je akkoord met opgesomde algemene voorwaarden​.

Kleuteronderwijs

 • Tijdens een brooddoos vol gezondheid leren kleutertjes spelenderwijs een gezonde boterhamlunch samenstellen. Ze leren belangrijke voedingsgroepen te benoemen en afvalverpakkingen in de juiste vuilnisbak te gooien. Onze leerkracht brengt proevertjes en andere leuke lesmaterialen mee.
 • Basje Proper: Samen met Basje, de lesmascotte, leren de kleuters dat een goede lichaamshygiëne belangrijk is. Samen leren ze het handenwasliedje aan, maken ze met de juf zeepjes en leren ze hun handjes goed wassen.
 • Op avontuur in piratenland: een leuke bewegingsles voor kleuters. Tijdens deze les leren kleutertjes het belang van beweging. Samen met de juf gaan ze op schattenzoektocht en leggen ze een hindernissenparcours af.

brooddooskleuterLager en secundair

 • Schatten van voeding en Snoep-goed gaan over het belang van gezonde voeding. Leerlingen leren, aangepast aan hun niveau, een gezonde maaltijd samen te stellen. De nieuwe voedingsdriehoek leert ons dat voedingsmiddelen van plantaardige afkomst een gezonder alternatief zijn dan dierlijke voedingsmiddelen. Aan de hand van een leuk verhaal leren de kinderen dit onderscheid te maken en kunnen ze aan het einde van de les een gezonde(re) keuze maken. (1e, 2e en 3e graad LO)

 • Weet wat je eet, denk aan de planeet bespreekt het negatieve effect van onze voedingsindustrie op het milieu. We kiezen nog te vaak voor vleesproducten, voor voedingsmiddelen die uit verre landen worden geïmporteerd of die verpakt zijn in plastic. In deze les leren kinderen milieubewuster om te gaan met voeding. (2e graad LO)

 • Met Bewegen met de Wii Fit Plus en Svieke kronkel willen we het belang van beweging en een goede lichaamshouding benadrukken. Kinderen leren op een speelse manier bewegingsoefeningen aan. De Wii Fit Plus blijft een week ter beschikking van de klas. (1e, 2e en 3e graad LO)

 • Kinderrechten zijn universeel. Maimuna leert kinderen dat rechten niet altijd overal worden gerespecteerd, hoewel ze overal gelden. Het lespakket bestaat uit een educatief spel dat onze leerkracht komt introduceren in de les. Nadien blijft het pakket in de klas. (2e en 3e graad LO)

 • Gezondheidspromotie gaat verder dan thema’s zoals bewegen of gezonde voeding. Bij De Voorzorg kan je bijvoorbeeld ook terecht voor lespakketten rond een goede hygiëne. Kleine wasjes, grote wasjes leert oudere kinderen dat lichaamshygiëne belangrijker wordt tijdens de puberteit en wijst ook op de lichamelijke veranderingen tijdens deze periode. (3e graad LO)
   

 • Een frisse neus: gezonde en frisse lucht doet leerlingen beter presteren in de klas. Jammer genoeg laat de luchtkwaliteit in heel wat klassen te wensen over. Onze leerkrachten meten samen met de leerlingen met een CO2-meter hoe gezond de lucht is. (3e graad LO)

 • Respect = niet pesten!  Met dit lespakket leren kinderen dat pesten niet getolereerd mag worden. Ze leren zich weerbaar opstellen tegen pesters en opkomen voor een slachtoffer van pesterijen. (2e graad LO)

 • Healthies, studenten die een specifieke opleiding rond seksuele opvoeding kregen, hebben het samen met de leerlingen over de verschillen tussen jongens en meisjes, anticonceptie en relaties. Bovendien leren de leerlingen zich weerbaar opstellen tegen ongewenst gedrag. (3e graad LO en 1e en 2e graad SO)

 • Een medewerker van Katarsis, een behandelingscentrum voor personen met een verslavingsproblematiek, leert jongeren de gevaren van drugs, alcohol en andere roesmiddelen kennen. De leerlingen krijgen werkmapjes en informatie mee met nuttige adressen. (3e graad LO, 1e en 2e graad SO)

 • Amai, mijn oren wijst de leerlingen op de impact van lawaai op hun oren. Tijdens de les worden er testjes gedaan met een decibelmeter en krijgen de leerlingen een werkboekje mee. (3e graad LO en 1e graad SO)

 • De Voorleesbende van VFG is een vrolijk groepje personen met een handicap (slechtzienden, fysieke handicap, autisme,…), dat lagere scholen en kleuterscholen bezoekt met voorleesverhalen uit heerlijke boeken vol dromerige verzinsels, spetterende verhalen en sprookjesachtig vertier. Met sensibiliseren kan je niet vroeg genoeg beginnen. De kinderen mogen zonder taboe vragen stellen aan de voorlezers. Er worden ook verhalen voorgelezen met handicapspecifieke thema’s én zij maken kennis met vele leuke boeken over kinderen met een beperking. Allemaal ingrediënten die leesbevorderend werken voor zowel de voorlezers als de kinderen.

Uitleenpakket

De Voorzorg in de klas biedt ook uitleenpakketten aan. Hiermee kunnen leerkrachten zelf aan  de slag in hun les. Deze pakketten dienen afgehaald te worden en kunnen een week uitgeleend worden.

Uitleenpakketten voor leerkrachten lager onderwijs

 • ​Kinderen groeien vandaag op met de ‘snelle hap’: voorverpakte koeken als vieruurtje, vacuüm verpakte lunchpakketten en allerhande hapjes en sapjes in gebruiksklare en blitse verpakkingen… Het koelboxspel werd ontwikkeld om de kennis en de visie van kinderen rond voeding te verbreden en hen spelenderwijs ook al een beetje vertrouwd te maken met de principes van gezonde voeding.

 • Professor Slurp: met dit lespakket leren kinderen op spelenderwijs iets bij over etiquette. De kinderen leren samen met Professor Slurp (een handpop) om op gepaste manier te reageren en zich te gedragen in sociale situaties. Dit lespakket is geschikt voor kleuters en de leerlingen van de eerste en tweede graad lager onderwijs.

 • Eerste hulp bij ongevalletjes: een ongeval is snel gebeurd. Door juist te reageren in een gevaarlijke situatie of na een ongeluk kan veel erger voorkomen worden. Kinderen leren om gevaarlijke situaties in hun eigen omgeving in te schatten en correct te handelen. Alle leerlingen van het lager onderwijs kunnen aan de slag met dit pakket, er zijn verschillende oefeningen voor de drie graden van het lager onderwijs.

 • Bewegen met de Wii Fit Plus: de meeste kinderen voldoen niet aan de minimumnorm van 1 uur bewegen per dag. Kinderen warm maken om actief aan sport te doen is niet altijd makkelijk, moderne technologie kan hen hierbij helpen. Dit pakket is geschikt voor de tweede en de derde graad lager onderwijs.

 • De wondere wereld van de Bijtertjes: een goede tandverzorging is belangrijk voor je gezondheid. Ook voor je melktandjes moet je goed zorg dragen. In de les leren kinderen welke voeding en dranken gezond en minder gezond zijn voor hun tanden.

 • Stresskip: er lopen heel wat stresskippetjes rond op deze wereld. Iedereen heeft het druk, druk, druk! En ja, ook kinderen kunnen er wel eens last van hebben. Kinderen zijn vaak een vergeten doelgroep als het over stress gaat, terwijl het net bij hen vaak voorkomt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij het thema en kinderen zelf te informeren.

 • Grote boom is ziek – over verdriet en weerbaarheid: wat de oorzaak van verdriet van een kind ook is, het kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van het kind. Het verhaal gaat over Snuiter die heel verdrietig is omdat zijn dikke vriend, Grote Boom, ziek is geworden. We hebben dit pakket uitgewerkt op zo’n manier dat het heel toegankelijk wordt, ook voor de allerkleinsten. Het thema van een ernstige ziekte wordt bespreekbaar gemaakt voor kinderen aan de hand van verschillende methodieken (o.a. voorlezen, klasgesprek, knutselen,…)

 • De G-speldoos bestaat uit 6 gezelschapsspellen rond het thema gezonde voeding. De G staat hier voor Gezondheid, Gezelschapsspel, Gezamenlijk, Gezellig,… De volledige G-Speldoos is tweetalig (Nederlands-Turks) opgesteld. De spelletjes zijn gebaseerd op traditionele gezelschapsspelletjes en doorspekt met taalprikkels. In de 6 verschillende spelletjes zit heel wat variatie: verschillende voedingsthema’s (groenten en fruit, voedingshygiene, het belang van variatie, vegetarisme,…) methodieken en moeilijkheidsgraden. Kortom, met de G-speldoos kan iedereen aan de slag.

Uitleenpakketten voor leerkrachten secundair onderwijs

 
Ook de leerkrachten van het secundair onderwijs kunnen bij ons terecht voor een uitleenpakket:

 • Met Gezond kiezen in de winkel – het etikettenspel - leren jongeren aandacht te besteden aan de samenstelling van voedingsproducten. Het spel bestaat uit een handleiding en werkmap voor de leerkracht en een stellingenspel voor de klas.

 • Via Casino Vital, het anti-rookspel, ervaren jongeren de gevolgen van roken op hun leven. Roken komt in dit spel niet expliciet aan bod, zodat jongeren zonder vooroordelen kunnen geconfronteerd worden met de gevolgen van roken. Gaandeweg wordt de link gelegd tussen het spel en het thema ‘roken’.

 • De LoViKoffer: partnergeweld in liefdesrelaties is een delicate kwestie waarmee niet enkel volwassenen in aanraking komen, maar ook jongeren die hun eerste prille liefdesrelaties beleven. Met dit pakket leren jongeren aan de hand van spelvormen om persoonlijke grenzen te leggen en opvattingen te vormen over wat wel en niet kan binnen een vertrouwensrelatie. Dit pakket is geschikt voor jongeren van de tweede en derde graad secundair onderwijs.

101 goede redenen om lid te zijn van De Voorzorg

Je bent van harte welkom bij ons warm ziekenfonds

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11