Tijdens je invaliditeit

Tijdens je arbeidsongeschiktheid kan je een activiteit uitoefenen. Je kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een deeltijdse betaalde job doen, of een heel nieuw beroep aanleren.
 
Neem vooraf contact op met de adviserend-arts van ons ziekenfonds, zodat je samen kan nagaan wat haalbaar is en hoe je je activiteit met je ziekte-uitkering kan combineren. Ben je loontrekkende? Dan krijg je een vragenlijst in de bus zodra je 2 maanden arbeidsongeschikt bent.
 
Start nooit een activiteit tijdens je ziekte zonder ons op de hoogte te brengen. Doe je dat toch? Dan eindigt je arbeidsongeschiktheid en verlies je je recht op een ziekte-uitkering.
​​

 

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11