Aanvullende en Super Hospitalisatie Vergoeding

Ons ziekenfonds biedt met de Aanvullende en Super Hospitalisatie Vergoeding een forfaitaire tegemoetkoming per dag dat je in het ziekenhuis verblijft. Deze forfaitaire verzekeringen kunnen gecombineerd worden met één van de kostendekkende hospitalisatieverzekeringen KliniPlan of KliniPlanPlus.
​​

 De Aanvullende en Super Hospitalisatie Vergoeding bieden volgende voordelen

 • Je kan aansluiten, ongeacht je leeftijd, en je hoeft geen medische vragenlijst in te vullen om te kunnen aansluiten. Er zijn dus geen vooraf bestaande aandoeningen.

   

 • Je ontvangt een vast bedrag per volledige hospitalisatiedag (met overnachting):


 

 • Je ontvangt de tegemoetkoming vanaf je eerste hospitalisatiedag.

 • De uitbetaling gebeurt op een vlotte en veilige manier.

 • We betalen maximum 180 hospitalisatiedagen per verzekeringsjaar uit. Voor ziekenhuisopnames in bepaalde diensten wordt de uitbetaling echter beperkt tot 90 hospitalisatiedagen per verzekeringsjaar. Dit geldt voor hospitalisaties in de dienst voor geriatrie en revalidatie (dienst 300) en in de dienst voor behandeling en revalidatie voor patiënten met:

   • cardio-pulmonaire aandoeningen (dienst 610),
   • locomotorische aandoeningen (dienst 620),
   • neurologische aandoeningen (dienst 630), 
   • chronische aandoeningen waarvoor palliatieve zorgen nodig zijn (dienst 640), 
   • chronische polypathologieën waarvoor verlengde medische zorgen nodig zijn (dienst 650),
   • chronische aandoeningen (dienst 690).

Welke ziekenhuisopnames geven recht op de tegemoetkoming?

In een algemeen ziekenhuis geeft elke hospitalisatie recht op de tegemoetkoming.
 
Een verblijf in één van de volgende instellingen of diensten van een instelling, valt niet onder het begrip ziekenhuisopname en geeft dus geen geen recht op de tegemoetkoming:
 
 • Revalidatiecentra.
 • Medico-pedagogische instellingen (MPI’s).
 • Instellingen voor de loutere huisvesting van bejaarden, herstellenden of kinderen.
 • Gedeelten van ziekenhuizen die erkend zijn voor toepassing van rust- en kuuroorden.
 • Ziekenhuizen en gedeelten van ziekenhuizen die een “bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis” verkregen hebben (KB nr. 59 tot wijziging van Art. 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen).
 • Diensten:
   • 410: Psychiatrische dienst (dag en nacht)
   • 420: Dagverpleging in een T-dienst
   • 430: Nachtverpleging in een T-dienst
   • 340: Dienst voor neuropsychiatrie voor kinderen (dag en nacht)
   • 350: Dagverpleging in K-dienst
   • 360: Nachtverpleging in K-dienst
   • 370: Dienst voor neuropsychiatrie (dag en nacht)
   • 380: Dagverpleging in A-dienst
   • 660: Psychogeriatrische aandoeningen

Premie 2018

 • Aanvullende Hospitalisatie Vergoeding: 10,38 euro per kwartaal per lidboekje.
 • Super Hospitalisatie Vergoeding: 17,79 euro per kwartaal per lidboekje met een korting van een derde voor leden, die ook het contract aanvullende hospitalisatievergoeding onderschrijven tot 11,85 euro per kwartaal.

​Wie kan aansluiten?

 • Alle leden van De Voorzorg

Er is een wachttijd van 3 maanden.

Hoe kan je aansluiten?

Aansluiting is eenvoudig. Ga naar het loket van je kantoor. Wij bezorgen je de nodige documenten en regelen je aansluiting.

Contractinformatie

Verder geven wij je graag wat extra informatie mee over het contract.

Heb je nog vragen?

 

 
De hospitalisatieverzekeringen Aanvullende en Super Hospitalisatie Vergoeding worden aangeboden door de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. De VMOB SOHO is toegelaten onder nr. 350/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen. Klachten in verband met het verzekeringscontract of de uitvoering ervan kunnen gericht worden aan de VMOB SOHO of rechtstreeks aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel).
​​

Wat bij hospitalisatie?

Trek goed voorbereid naar het ziekenhuis.

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11