Nuttige documenten

​Hier vind je verschillende documenten terug die handig kunnen zijn bij het aanvragen van thuisverpleging.​

Algemeen

​Aanvraag palliatieve tegemoetkoming

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, kunnen een forfaitaire vergoeding bekomen.
Vraag hier de tegemoetkoming voor je patiënt aan. 
 

Dementieattest

Indien je patiënt middelmatige tot ernstige dementie vertoont en bijgevolg amper of niet in staat is om zichzelf hygiënisch te verzorgen, kan je beroep doen op onze thuisverplegingsdiensten. Je hoeft hiervoor enkel een dementieattest in te vullen en ons dit te bezorgen via mail of post.
 

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Lijdt je patiënt aan chronische nierinsufficiëntie, dan kan het nuttig zijn om een zorgtraject af te sluiten. Het traject zorgt voor een betere begeleiding en controle van het nierfalen.
Vind hier alle informatie terug over het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. 

Kennisgeving chronische wonde

Heeft je patiënt een chronische wonde, die na een behandeling van een zestal weken onvoldoende geheeld is, dan kan je een aanvraagformulier​ indienen voor een tegemoetkoming inzake bepaalde actieve verbandmiddelen.

Kennisgeving chronische pijn

Indien je patiënt aan chronische pijn lijdt, kan je een tegemoetkoming voor pijnstillers aanvragen.

Aanvraag tegemoetkoming incontinentie

Bepaalde patiënten met incontinentieproblemen hebben recht op een forfait. Afhankelijk van de behandeling komen zij in aanmerking voor een groot of een klein forfait. 

Meer info en het aanvraagformulier voor een klein forfait vind je hier terug. 

Voorschriftenboekje

Opdat onze verpleegkundige zorgen zoals inspuitingen en wondverzorging kunnen geven, hebben zij uiteraard een doktersvoorschrift nodig. Vraag je voorschriftenboekje hier eenvoudig en snel aan.

Zorgtraject diabetes type 2

Hoe sluit ik een zorgtrajectcontract af? Welke voorschriften geef ik mee aan mijn patiënt? Zijn de educatiesessies en het materiaal gratis voor mijn patiënt?
 
Op deze vragen vind je hier een antwoord.
 
Wens je een diabeteseducator te spreken? Dan kan je steeds contact opnemen met onze thuisverplegingsdiensten.

Afsluiten zorgtraject met je patiënt

  • Je patiënt moet voldoen aan alle voorwaarden.
  • Zowel patiënt als specialist stemmen in met het sluiten van een contract.
  • Het contract wordt ondertekend tijdens een consultatie.
  • Je stuurt een kopie van het contract (ondertekend door patiënt, huisarts en specialist) naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van je patiënt.
  • Het originele contract wordt bewaard in het GMD.

Educatie

Bij diabetespatiënten in het zorgtraject is educatie van essentiëel belang.
Je kan educatie via een diabeteseducator voorschrijven volgens verschillende modules.

Materiaal

Je kan je patiënt met een zorgtraject diabetes een glucometer, lancetten en glycemiecontrolestrookjes voorschrijven onder bepaalde voorwaarden.
 
 
Voor meer info verwijzen we je graag ver​der naar www.zorgtraject.be (rubriek professioneel > huisarts).

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11