eHoofdstukIV

​Sommige farmaceutische specialiteiten worden alleen na akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds terugbetaald. Als arts kan je de terugbetaling van geneesmiddelen uit hoofdstuk IV ook digitaal aanvragen. Zo krijgen jij en je patiënt sneller zekerheid over de terugbetaling en wordt je administratie eenvoudiger.

 

Wat zijn de voordelen van eHoofdstuk IV?

  • 60 % van de aanvragen wordt binnen 10 seconden verwerkt, de overige 40 % binnen 24 uur.
  • De huisarts en de apotheker kunnen de goedkeuring meteen zien.
  • Je patiënt ontvangt al enkele dagen na de aanvraag zijn goedkeuring op papier.
  • Onvolledige aanvragen doen zich niet meer voor, omdat je softwareprogramma ze vooraf detecteert. Dat is het geval bij een foutief of onvolledig ingevuld formulier, bij een foutief geneesmiddel, bij een foutieve paragraaf of dosering, of bij een vergeten naamstempel of handtekening.
  • Je kan rapporten of resultaten in pdf-formaat toevoegen.
  • Je hoeft de aanvraag niet onmiddellijk tijdens de raadpleging te doen. Dat kan ook nadien. Let wel op dat de startdatum op je aanvraag dezelfde is als de datum op het voorschrift voor de apotheker.

Hoe heb je toegang tot eHoofdstuk IV?

  • Je hebt automatisch toegang tot het elektronische Hoofdstuk IV als je gebruikmaakt van een erkend softwarepakket. Bekijk de lijst van erkende softwarepakketten op de website van MyCareNet
  • Via de webtoepassing CIVARS (Chapter IV Agreement Request System) op het eHealth-platform.

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11