eGMD

Je kan de administratie van je Globaal Medische Dossiers online regelen met de ziekenfondsen dankzij het eGMD.

Voordelen

​De sector gezondheidszorgen evolueert voortdurend. Steeds meer informatie wordt digitaal beschikbaar. Als arts kan je zo heel wat informatie over je patiënten elektronisch beheren. Ook de administratie van je GMD’s kan je online regelen met de ziekenfondsen. Het eGMD zorgt ervoor dat dit snel en eenvoudig kan. 

Wat zijn de voordelen van het eGMD?

  • Snellere uitbetaling

Binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van een nieuw GMD of de automatische verlenging van een bestaand GMD, ontvang je de betaling van het ziekenfonds.

  • Raadpleging van het GMD

Je hebt een nieuwe patiënt voor je zitten? Dan kan je online nagaan of hij al een GMD heeft bij een andere arts.

  • Kennisgeving van een nieuw GMD

Je hebt een nieuwe patiënt die wil dat jij de beheerder wordt van zijn GMD (aanmaak nieuw GMD of overname van een andere arts)? Na het lezen van de eID van de patiënt wordt de therapeutische relatie op het eHealth-platform onmiddellijk aangemaakt. Vanaf dat moment kan je de elektronische kennisgeving doorsturen.

  • Automatische verlenging

Je ziet een patiënt van wie je het GMD beheert voor de eerste keer dat jaar tijdens een raadpleging of een bezoek? Dan wordt het GMD automatisch verlengd. Het ziekenfonds zorgt voor de betaling van de verlenging binnen 30 dagen na registratie van de raadpleging of het bezoek. Bovendien krijg je hiervan automatisch een bericht.

  • Overzicht voor al je patiënten van de betalingen die je kreeg

Via een eenvoudige aanvraag krijg je het overzicht voor alle patiënten van wie je het GMD beheert met vermelding van de reeds uitgevoerde betalingen.

  • Spontane kennisgeving wanneer patiënt kiest voor een andere GMD-houder

Je patiënt verandert van huisarts en zijn nieuwe arts neemt het GMD over? Dan krijg je automatisch een bericht dat het GMD-recht bij jou afgesloten wordt. Je ziet ook wie de nieuwe GMD-beheerder is.

Hoe start je?

​Aanvaard softwarepakket

Het enige dat je hiervoor moet doen, is gebruik maken van een softwarepakket dat connectie maakt met MyCareNet. De leveranciers van pakketten die aanvaard zijn door het Nationaal Intermutualistisch College, vind je op de website van MyCareNet.

Zodra je een erkend softwarepakket gebruikt, kan je een elektronisch bericht versturen om je in te schrijven voor de diensten MyCareNet. Zowel de kennisgeving als de afsluiting en de verlenging van je GMD’s verloopt dan via elektronische weg. En dit voor de 7 verzekeringsinstellingen.

Geen papieren facturatie meer

Het gebruik van het eGMD veronderstelt het beheer van alle GMD’s via het elektronisch circuit. Dit betekent dat je vanaf het moment van inschrijving geen honorarium voor het beheer van het GMD (code 102771) meer kan attesteren op papier: noch via derde betaler, noch via je patiënt. De inschrijvingsvoorwaarden kan je steeds nalezen op de website van MyCareNet.

Nog geen toegang via je softwarepakket?

Dan kan je online inloggen op de MyCareNet-portal. Je hebt enkel je eID nodig om in te loggen en het rijksregisternummer van je patiënt. De online portal biedt je de mogelijkheid om onmiddellijk na te kijken of de patiënt die voor je zit, al een GMD heeft en bij welke arts. Je hoeft hiervoor niet ingeschreven te zijn voor de dienst eGMD bij MyCareNet. Een voorafgaande therapeutische relatie is wel vereist.

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11