Derde betaler voor chronisch zieken

​​Het statuut ‘personen met een chronische aandoening’ zorgt ervoor dat de medische zorg voor patiënten met een chronische aandoening betaalbaar blijft. Ons ziekenfonds steunt de invoering van dit statuut. We hopen dat u voor uw patiënten met dit statuut de derdebetalersregeling toepast. Zo zorgt u er mee voor dat onze gezondheidszorg toegankelijk blijft voor iedereen.​

 

Hoe weet u als arts wie hier recht op heeft?

Er zijn 3 manieren om dit te weten:
  • Via de brief die uw patiënt krijgt van ons ziekenfonds

Een patiënt die recht heeft op het statuut, krijgt van ons ziekenfonds een brief die dit bevestigt. Deze brief dient hij u voor te leggen als bewijs.
  • Via uw softwarepakket

Als uw softwarepakket gebruik maakt van de elektronische MyCarenet-diensten, dan vindt u daar de mededeling dat uw patiënt in aanmerking komt voor de derdebetalersregeling.
  • Via de portal op de MyCarenet-website

Maakt uw software nog geen connectie met MyCarenet, dan kan u zelf rechtstreeks inloggen op de online MyCarenet-portal. Daar kan u de verzekerbaarheidsgegevens van uw patiënt raadplegen. U ziet onmiddellijk of hij in aanmerking komt voor derde betaler.

Is de derde betaler verplicht?

Neen. U heeft als arts de keuze om de derdebetalersregeling toe te passen. Bij patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bent u verplicht de derdebetalersregeling toe te passen. De enige uitzondering op die verplichting zijn de huisbezoeken.

Welke tarief past u toe voor de derde betaler?

Er is geen apart tarief voor het statuut ‘chronisch zieken’. Voor een gewone raadpleging bijvoorbeeld past u de standaard honoraria toe volgens de nomenclatuurcode 101076 of 101032. Het remgeld dat de patiënt dient te betalen, is afhankelijk van het al dan niet hebben van een globaal medisch dossier (GMD) en het recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT).
 
 
​​

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11