Thuisopvang Kinderen met een Zorgbehoefte

Heb je een kind dat langdurig en/of chronisch ziek is, een beperking of kanker heeft? Heb je af toe wat tijd nodig voor jezelf? Of misschien wil je er met de broer, zus of partner wel eens even tussenuit.
Dan bezorgen ervaren verzorgenden (m/v) je kind thuis een fijne tijd en geven hem/haar de gepaste verzorging.​

 

Een professioneel verzorgende komt bij jou aan huis en neemt de zorg tijdelijk van je over.

  • maaltijden bereiden
  • toezien op gebruik van voorgeschreven medicatie
  • aan- en uitkleden
  • in bed stoppen
  • spelen, voorlezen ...
Hulp kan alle dagen. Opvang tijdens het weekend is mogelijk, na overleg met de verantwoordelijke en wordt altijd vooraf besproken en bekeken in kader van hulpvraag en beschikbaarheid.​

De verzorgenden doen geen medische of verpleegkundige handelingen.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Is je kind lid van De VoorZorg? Dan krijg je 50 % van de kosten met een maximum van 3,11 euro per uur terugbetaald.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • De opvang gebeurt door een dienst thuisopvang waar De VoorZorg mee samenwerkt.
  • Deze terugbetaling geldt voor kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag.
  • Je kind heeft een specifieke zorgbehoefte, zoals kanker, een beperking of een langdurige of chronische ziekte.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg de factuur aan je ziekenfonds samen met het volledig ingevulde terugbetalingsformulier.

Meer informatie

Bel naar 0800 97 520.

 

Informatie voor:

Contacteer ons

Stel je vraag nu.

Bel gratis 0800 97 520.

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.