Thuisopvang Kinderen met een Zorgbehoefte

Heb je een kind dat langdurig en/of chronisch ziek is, een beperking of kanker heeft? Heb je af toe wat tijd nodig voor jezelf? Of misschien wil je er met de broer, zus of partner wel eens even tussenuit.
Dan bezorgen onze ervaren verzorgenden (m/v) je kind thuis een aangename tijd en geven hem/haar de gepaste verzorging.

 

Een professioneel verzorgende komt bij jou aan huis en neemt de zorg tijdelijk van je over.

  • maaltijden bereiden
  • toezien op gebruik van voorgeschreven medicatie
  • aan- en uitkleden
  • in bed stoppen
  • spelen, voorlezen ...

Je hoeft geen lid te zijn van ons ziekenfonds. Onze verzorgenden stellen geen medisch verpleegkundige handelingen.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Voor de opvangkosten van kinderen met een beperking voorzien wij een tegemoetkoming van €3,11 per uur. De opvang kost €7,58/uur. Hulp kan alle dagen. Opvang tijdens het weekend is mogelijk, maar enkel na overleg met de verantwoordelijke. Hulp kan alle dagen, maar wordt steeds vooraf besproken en bekeken in kader van hulpvraag en beschikbaarheid.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • De opvang gebeurt door onze dienst thuisopvang
  • Deze terugbetaling geldt voor kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag
  • Je kind heeft een specifieke zorgbehoefte, zoals kanker, een beperking of een langdurige of chronische ziekte
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg de factuur aan je ziekenfonds samen met het volledig ingevulde terugbetalingsformulier.

Meer informatie

Bel naar 0800 97 520 of mail naar thuishulp@devoorzorg.be.

 

Informatie voor:

Contacteer ons

Stel je vraag nu.

Bel gratis 0800 97 520.

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.