Oppashulp

​De vrijwilligers van oppashulp helpen je in het dagelijks thuis wonen. Ze houden je graag gezelschap en bieden je de nodige ondersteuning.

Ons aanbod

​De oppashulp helpt je in het dagelijks thuis wonen.

 • gezelschap
 • opwarmen en toedienen van de maaltijd
 • ondersteuning bij verplaatsing
 • samen boodschappen doen
 • (rolstoel)wandelen buitenshuis
 • … 

Oppashulp is een aanvulling op de professionele hulpverlening. De oppashulp neemt het onderhoud van de woning niet op zich en mag ook geen verzorgende of verpleegkundige handelingen uitvoeren. Het is een aanvulling op de professionele dienst- en hulpverlening, geen vervanging.

De dienst oppashulp doet beroep op vrijwilligers.

Kan jij terecht bij onze dienst oppashulp?

Ja, als je om fysieke of psychische redenen ondersteuning nodig hebt om thuis te blijven wonen.

 • Je bent vaak alleen
 • of je bent langdurig of ernstig ziek
 • of je hebt een hoge leeftijd.

Je hoeft geen lid te zijn van ons ziekenfonds om beroep te doen op deze dienstverlening.

Sterke punten

 • Eén aanspreekpunt voor vragen.
 • Een sterke ondersteuning in het thuis wonen.
 • De uren vul je, in overleg met jouw vrijwilliger, vrij in.
 • Samen met je vrijwilliger bepaal je de frequentie van de hulp.
 • Vrijwilligers zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Regelmatig overleg tussen medewerker en coördinator.

Prijs en aanvraag

​Prijs

Voor oppashulp betaal je de verplaatsingskosten (0,35 euro/km of kosten openbaar vervoer) die de vrijwilliger maakt.*
 
*Prijs op 25 augustus 2015. Onder voorbehoud van wetswijziging.

Aanvraag

Je neemt voor de eerste keer contact op met onze dienst oppashulp. Dit kan via het telefoonnummer 0800 97 520 (gratis, 7 dagen op 7, 24 uur op 24).  Samen leggen we een datum vast voor een eerste kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we welke hulp we je kunnen bieden.
 
Vermits de dienst werkt met vrijwilligers is onmiddellijke inschakeling van hulp niet altijd mogelijk. Doe daarom tijdig je aanvraag!

​Meer informatie

Afspraken

Toewijzing vrijwilliger

Wij wijzen je een vrijwilliger toe op basis van beschikbaarheid.

​Ziekte en verlof 

 • Is jouw vaste vrijwilliger ziek of in vakantie? Dan herbekijken we jouw aanvraag en gaan we op zoek naar een mogelijke vervanger.
 • Ben je zelf ziek of kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dag geval 24 uur op voorhand. Wanneer je niet of laattijdig verwittigt, moeten wij je de afgesproken uren aanrekenen.

Begin- en einduur van de werkdag

De vrijwilliger komt bij jou langs op het afgesproken tijdstip. Deze medewerker heeft niet altijd een vast einduur (behalve bij specifieke aanvragen). Hij kan zelf beslissen wanneer hij naar huis gaat. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerker, is opvang in het weekend mogelijk.

Roken

Al dan niet roken gebeurt in overleg met jou.

Wederzijds respect en vertrouwen

De medewerker is eerlijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.
 
De medewerker stelt zich respectvol op naar elke familie. Hij of zij maakt geen onderscheid op basis van je huidskleur of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou een correcte houding tegenover de medewerker, ongeacht de huidskleur of overtuiging.
 

Informatie voor:

Verzorgende worden?

Wil je graag polyvalent verzorgende of zorgkundige worden? Volg een opleiding.

Contacteer ons

Stel je vraag nu.

Bel gratis 0800 97 520.