Dienstencheques

​In een gezin is er altijd werk genoeg. Een extra paar handen zijn altijd welkom. De medewerkers van De VoorZorg Dienstencheques helpen je met poetsen, wassen, strijken, boodschappen ... Gun jezelf wat ademruimte en schakel hulp in!

We helpen je graag

Je poetshulp komt elke week of om de twee weken langs, wat jij nodig vindt. Opdienstencheques.jpg welke dag en hoeveel uren spreken we vooraf duidelijk af.
 
Voor poetsmateriaal zorg je zelf, onze poetshulp zorgt voor de rest:
 • dweilen
 • stof afnemen
 • stofzuigen
 • wassen en strijken
 • ramen lappen
 • badkamer en keuken onderhouden
 • boodschappen doen
 • maaltijden bereiden

Je vaste medewerker

Elke week of 2 weken kan je rekenen op dezelfde medewerker. Dat geeft vertrouwen. Wordt je vaste hulp ziek of gaat met die met vakantie? Dan kunnen we als je dat wilt tijdelijk een andere collega inschakelen. 

Voor iedereen

Iedereen kan beroep doen op poetshulp via dienstencheques. Je hoeft geen lid te zijn van ons ziekenfonds.
Zorgbehoevende personen kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde poetsdienst.​

Fiscaal voordelig

Voor één uur werk betaal je één dienstencheque. Het bedrag dat je voor dienstencheques betaalt, geeft je recht op een belastingsvermindering.

Meer informatie of hulp telefonisch aanvragen?

Dienstencheques aanvragen

Prijs

​Voor één uur werk betaal je één dienstencheque.
 • Een dienstencheque kost 9 euro voor de 400 eerste dienstencheques per persoon of de 800 eerste dienstencheques per gezin per kalenderjaar.
 • Voor elke bijkomende dienstencheque betaal je dan 10 euro.
 • Per 3 maanden rekenen we een administratieve bijdrage van 0,40 euro per gepresteerd uur aan. Je ontvangt hiervoor een factuur van maximaal 15 euro per kwartaal.

Fiscaal voordelig

 • Het bedrag dat je voor dienstencheques betaalt, geeft je recht op een belastingsvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 1 400 euro per persoon en per jaar. Je belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30 %. Een dienstencheque van 9 euro kost in werkelijkheid maar 6,30 euro na belastingvermindering.
 • Je krijgt van Sodexo rond 1 april een fiscaal attest dan je bij je belastingaangifte moet voegen.

Laag inkomen?

Gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als je geen belastingbrief ontvangt, vraag je die op eigen initiatief aan bij het lokaal belastingkantoor.
Je kan de dienstencheques aanvragen bij SODEXO op www.dienstencheques-rva.be. Onze dienst helpt je graag bij jouw aanvraag.

Meer informatie of hulp telefonisch aanvragen?

Dienstencheques aanvragen

Afspraken

​​Gebruikersovereenkomstafspraken_cover.jpg

Je sluit met ons een gebruikersovereenkomst af. Het afsprakenboekje kan je hier downloaden.

Bereid je voor op de komst van je poetshulp

Voor de poetshulp de eerste keer komt, verwachten we van jou dat je ervoor zorgt dat de medewerker op een vlotte manier kan werken. Dit doe je onder andere door het juiste poetsmateriaal te voorzien.
 

​Ziekte en verlof  

 • Wij verwittigen je schriftelijk of telefonisch als de medewerker wegens ziekte afwezig zal zijn.   
 • In vakantieperiodes zal de medewerker je zélf de afwezigheid vooraf melden. 
 • Ook als de medewerker een bijscholing moet volgen zal hij of zij je zelf inlichten.  
Tijdens vakantieperiodes garnderen wij enkel een minimale hulpverlening. Het is dan uitzonderlijk mogelijk dat je geen hulp krijgt of dat er een collega bij je langskomt.  
Ben je zelf ziek of kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dat geval zo snel mogelijk. Wanneer je niet of laattijdig verwittigt, moeten wij je de afgesproken uren aanrekenen. 

Begin- en einduur van de werkdag 

De medewerker komt bij jou langs op het afgesproken tijdstip. Hij of zij komt steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur. Het wijzigen van de dienstroosters kan slechts na overleg met de dienst. 
De medewerker mag het werk niet vroeger stopzetten. Wanneer de medewerker het werk te laat aanvat of vroeger stopt, vragen wij je om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Middagpauze 

De medewerker heeft het recht om tijdens de middagpauze zijn meegebrachte maaltijd op te eten.

Overuren 

De medewerker maakt geen overuren zonder medeweten van de dienst en mag geen werk, zoals bijvoorbeeld was of strijk, meenemen naar huis.

GSM 

Het gebruik van GSM tijdens de werkuren is toegestaan.

Roken 

De medewerker mag tijdens de werkuren niet roken.  

Wederzijds respect en vertrouwen 

De medewerker is eerlijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.   
De medewerker stelt zich respectvol op naar elke familie. Hij of zij maakt geen onderscheid op basis van je huidskleur of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou een correcte houding tegenover de medewerker, ongeacht de huidskleur of overtuiging.

Meer informatie of hulp telefonisch aanvragen?

Verzorgende worden?

Wil je graag polyvalent verzorgende of zorgkundige worden? Volg een opleiding.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering