Zorgkas

Bij de zorgkas van ons ziekenfonds kan je terecht voor een financieel steuntje in de rug als je lange tijd zwaar zorgbehoevend bent of als je door ziekte, ouderdom of handicap financiële hulp nodig hebt om je zorg te organiseren.

​​​​​​​​​​

 

Vlaams​e sociale bescherming

De financiële hulp die onze zorgkas jou kan geven, gebeurt met middelen van de Vlaamse sociale bescherming. Dit is een pakket van zorgbudgetten voor mensen die door ziekte, ouderdom of handicap een lange tijd zwaar zorgbehoevend zijn. Het is een pakket van de Vlaamse Overheid.

Behalve een zorgbudget, betaalt de Vlaamse sociale bescherming vanaf 1 januari 2019 ook voor rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen. Daarnaast betaalt ze ook de tegemoetkomingen voor zorg, die de ouderenvoorzieningen maandelijks factureren voor de bewoners en gebruikers die aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. 
 
Om dit mogelijk te maken betaalt elke inwoner van Vlaanderen jaarlijks een zorgpremie van 52 euro (26 euro voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het voorgaande jaar).

Ook jij krijgt elk jaar een brief met een betalingsuitnodiging voor de Vlaamse sociale bescherming.
 
Personen die zich in een behartigenswaardige situatie bevinden, en geen zorgbudget ontvangen, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. Ontvang je bijvoorbeeld een leefloon of werkloosheidsuitkering, krijg je budgetbegeleiding of heb je zeer hoge medische kosten, dan kan het zijn dat je geen bijdrage moet betalen. Je doet met andere woorden geen onverantwoorde uitgaven, je kan niet meer besparen en zonder die steun zou je menselijke waardigheid in het gedrang komen. Om te weten te komen of je aan de voorwaarden voldoet, kan je contact opnemen met onze zorgkas, onze Dienst Maatschappelijk Werk​ of een OCMW in je buurt. Zij onderzoeken of je in aanmerking komt.  

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Je kan een klacht indienen via onze klachtenprocedure.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering