Opvang voor niet-schoolgaande kinderen met een handicap

​Een terugbetaling voor dagopvang van niet-schoolgaande kinderen met een handicap.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 2,50 euro per dag terugbetaald voor maximaal 100 dagen per kalenderjaar. 

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je kind heeft een handicap en gaat niet naar school.
  • Je kind verblijft in een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend semi-internaat. 
  • Jij en je kind zijn lid van ons ziekenfonds en je betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg ons de verblijfsfactuur van de instelling.

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering