Kortverblijf voor zorgbehoevenden

​Je krijgt een terugbetaling voor een kortverblijf als je zorgbehoevend bent.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt een terugbetaling tot 17,5 euro per dag voor de kosten van een kortverblijf in een erkend rustoord of een erkend centrum voor kortverblijf.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je bent zorgbehoevend en hebt nood aan een tijdelijke opvang in een rustoord of een centrum voor kortverblijf. 
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
Belangrijk
  • De tegemoetkoming voor de diensten 'kortverblijf voor zorgbehoevenden' en 'kortverblijf voor personen met een handicap' zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen per kalenderjaar.
  • Het moet gaan om een tijdelijke onderbreking van de thuisverzorging. Het kortverblijf mag niet geïnterpreteerd worden als aanloop naar een definitief verblijf in een rustoord.
  • De tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk betaald bedrag.
  • Er is geen tussenkomst als de patiënt na een ziekenhuisopname rechtstreeks naar het kortverblijf gevoerd wordt.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg ons de rekening van het rustoord of het centrum voor kortverblijf en de reden van je verblijf of het volledig ingevulde terugbetalingsformulier.

Download het terugbetalingsformulier (.pdf)

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering