Dag- en nachtopvang

​Een terugbetaling voor dag- en nachtopvang van zorgbehoevenden

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 6,5 euro per dag of nacht voor maximaal 50 dagen per kalenderjaar.

Dit kan je ook opsplitsen in honderd halve dagen tegen 3,25 euro. De terugbetaling wordt beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag.

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Dagverzorgingscentra, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, komen voor dit voordeel niet in aanmerking.

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg je ziekenfonds de factuur van de erkende instelling en de reden van het verblijf samen met het ingevulde terugbetalingsformulier.

Download het terugbetalingsformulier (.pdf). 

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering