Dagopvang tijdens schoolvakanties, jeugd- en sportkampen

Je krijgt een terugbetaling voor jeugdkampen, sportkampen en dagopvang tijdens de schoolvakanties.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 5 euro per verblijfsdag, tot maximaal 100 euro per kalenderjaar, voor deelnamekosten aan een georganiseerde opvang voor kinderen en jongeren tijdens de normale schoolvakanties. *

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je kind doet mee aan speelpleinwerkingen, initiatieven van gemeentebesturen, zoals “Grabbelpas” of “Roefeldagen”, andere gesubsidieerde initiatieven of neemt deel aan een sport- of jeugdkamp.
  • Het gaat om collectieve opvang met of zonder overnachting.*
  • De opvang is erkend en gesubsidieerd door de lokale, provinciale of landelijke overheid.
  • Dagopvang door particulieren of in crèches komt niet in aanmerking.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Laat de opvanginstantie het terugbetalingsformulier invullen en bezorg het aan je ziekenfonds. 

Download het terugbetalingsformulier (.pdf)

Meer informatie?

* Deze wijziging gaat in vanaf 1 januari 2017 onder voorbehoud van goedkeuring door de controledienst der ziekenfondsen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering