Themaklassen en schooluitstappen

​Gaan je kinderen op bos-, zee-, sneeuw-, taal- en themaklassen of daguitstap met de school? Dan krijg je een terugbetaling van ons ziekenfonds.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt maximum een tegemoetkoming van 3 x 30 euro per kalenderjaar. Dit geldt zowel voor daguitstappen als themaklassen.*

Wie heeft recht op een terugbetaling?  

  • Je kind gaat naar het kleuter-, basis- of middelbaar onderwijs.
  • Het verblijf wordt georganiseerd door de school waar het kind deze lessen volgt.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je een terugbetaling?

De tegemoetkoming wordt betaald op basis van een attest afgeleverd door het ziekenfonds en ingevuld door de school.
 

Download het terugbetalingsformulier (.pdf)

Meer informatie?

* Deze wijziging gaat in vanaf 1 januari 2017 onder voorbehoud van goedkeuring door de controledienst der ziekenfondsen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering