Tandzorg: ons extra ledenvoordeel

​​De VoorZorg betaalt je tandzorgen terug! Tandextracties, implantaten, kroon -en brugwerk, stifttanden, orthodontie, … Je betaalt geen extra verzekeringspremie, hebt geen wachttijd ...​​

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 15 % van je kosten voor tandzorgen waarvoor je geen tegemoetkoming krijgt uit de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald, tot een maximum van 200 euro per 2 jaar. Een franchise van 25 euro wordt aangerekend. Leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming krijgen 30 % met een maximum van 200 euro per 2 jaar terugbetaald. Geen terugbetaling op aangerekende supplementen en toeslagen.
 
Dit voordeel zit in je ziekenfondsbijdrage inbegrepen. Je betaalt hiervoor geen extra verzekeringspremie.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 
De terugbetaling geldt voor tandzorgen waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming bestaat zoals tandextracties, kroon- en brugwerk, stifttanden, orthodontie voor volwassenen ...
 
Behandelingen in het buitenland komen niet in aanmerking, behalve behandelingen in EU-landen, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg het getuigschrift of de factuur van je tandarts aan je ziekenfonds.

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering