Remgeld voor kinderen

Goedkoper doktersbezoek voor kinderen. ​De VoorZorg betaalt het wettelijk remgeld terug voor ambulante raadplegingen/bezoeken bij een huisarts of geneesheerspecialist voor kinderen jonger dan 7 jaar met een open Globaal Medisch Dossier.

 

​Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt het wettelijk remgeld terug voor ambulante raadplegingen/bezoeken bij een huisarts of geneesheerspecialist voor kinderen. Het wettelijk remgeld is dat deel van het doktersbriefje dat je, na terugbetaling van je ziekenfonds, nog zelf betaalt.

Rekent de dokter een supplement aan bovenop het wettelijk tarief, dan wordt dat
niet terugbetaald.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je kind is jonger dan 7 jaar en heeft een open Globaal Medisch Dossier.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. 

Hoe krijg je een terugbetaling?

De betaling gebeurt automatisch, mits een franchise van 15 euro per kind per kalenderjaar.

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering