Zuurstoftherapie

​Zuurstoftherapie, in de vorm van een fles of machine, wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering bij acuut of chronisch zuurstoftekort of clusterhoofdpijn. Ook voor palliatieve patiënten is er een terugbetaling.​​ Er is hierbij een onderscheid tussen kortdurende en langdurige behandeling​​​

Kortdurende behandeling

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Patiënten die lijden aan acute hypoxemie en die een kortdurende zuurstoftherapie nodig hebben.  

Hoeveel bedraagt de terugbetaling? 

Zuurstof en het materiaal worden in principe volledig terugbetaald.

Hoe krijg je de terugbetaling en welke voorwaarden zijn er? 

Voor patiënten met acute hypoxemie

Je huisarts doet een eerste aanvraag voor één maand bij de adviserend-arts van ons ziekenfonds die toelating kan geven tot de terugbetaling ervan. Het voorschrift kan maximaal tweemaal verlengd worden tijdens hetzelfde jaar, telkens voor één maand.

Daarna kan zuurstoftherapie pas na een tussenpauze van een jaar (vanaf de begindatum van de eerste toelating) opnieuw vergoed worden voor maximaal drie maanden. Een andere mogelijkheid is dat de regeling voor langdurig gebruik start (kijk hiervoor bij 'Langdurige behandeling').

De apotheker zorgt zelf voor de levering van de zuurstof en het materiaal of maakt hiervoor afspraken met een gespecialiseerd bedrijf.

De zuurstof wordt geleverd:

  • flesvormig OF
  • zuurstofconcentrator

Voor palliatieve patiënten met hypoxemie

Wie beantwoordt aan het statuut van palliatieve patiënt en lijdt aan hypoxemie, krijgt de terugbetaling zonder enige beperking, zowel voor de behandeling met gasvormige zuurstof als voor de behandeling met een oxyconcentrator.

Je hebt hiervoor geen toestemming van de adviserend-arts nodig. Het volstaat dat de voorschrijvende arts ‘derdebetalersregeling van toepassing’ vermeldt op het voorschrift (één voorschrift per maand).

De zuurstof wordt geleverd:

  • flesvormig OF
  • zuurstofconcentrator

Voor patiënten met clusterhoofdpijn 

Lijdt je aan clusterhoofdpijn? Dan heb je recht op de terugbetaling als voor de eerste aanvraag een omstandig verslag wordt voorgelegd en je hiervoor de machtiging van de adviserend-arts gekregen hebt. 
 
Het verslag dient opgesteld te zijn door een neuroloog, een neurochirurg of een neuropsychiater en moet de diagnose van een clusterhoofdpijn bevatten. 
 
De machtiging geldt voor 12 maanden en kan eenvoudig worden hernieuwd voor periodes van 60 maanden (één voorschrift per maand).

De zuurstof wordt flesvormig geleverd.

Nuttige info 

We beschrijven hier de algemene procedures. Informeer je bij ons ziekenfonds om je concrete rechten en terugbetaling te kennen.

Langdurige behandeling

Hoe verloopt de procedure?

Heb je voor een lange termijn  thuis een zuurstofbehandeling nodig? Dan zal je behandelende arts je doorverwijzen naar een dienst pneumologie/pediatrie van een ziekenhuis.

Als na onderzoek blijkt dat een langdurige behandeling aangewezen is, krijg je de zuurstof thuis via een overeenkomst met het ziekenhuis. De behandeling en aflevering van zuurstof en materiaal gebeuren enkel via de ziekenhuisapotheek.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering