Teststrips en/of lancetten bij diabetes

​Diabetici krijgen een deel van hun bloedglucoseteststrips en of lancetten terugbetaald.​​​​

 

​​​Hoeveel bedraagt de terugbetaling? 

Je krijgt 50 % van de kostprijs met een maximum van 125 euro per kalenderjaar terugbetaald als je bloedglucoseteststrips en/of lancetten aankoopt.
 
Vanaf 2019:
Vanaf 1 januari 2019 stijgt je ledenvoordeel naar 175 euro per kalenderjaar in plaats van 125 euro. Dit voor de tegemoetkoming in de aankoop van teststrips en/of lancetten.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je hebt diabetes maar komt niet in aanmerking voor een zorgtraject of de Riziv-conventie.
  • Je krijgt geen tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering.
  • Je kocht bloedglucoseteststrips en/of lancetten aan bij onze Mediotheek via je ziekenfondskantoor of via www.devoorzorgshop.be
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. 

Hoe krijg je een terugbetaling? 

Bezorg ons de originele factuur en het document 'tegemoetkoming voor glucosemeter en teststrips diabetes', afgeleverd door je behandelend arts waaruit de noodzaak van bloedglucoseteststrips en/of lancetten blijkt.

Meer informatie?

Ook voor een bloedglucosemeter kan je een terugbetaling krijgen. Ontdek het voordeel hier.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering