Medische hulpmiddelen bij diabetes

​Diabetici krijgen een deel van hun bloedglucoseteststrips en of lancetten terugbetaald.​​​​​

 

​​​Hoeveel bedraagt de terugbetaling? 

Je krijgt 50 % van de kostprijs met een maximum van 300​ euro per kalenderjaar terugbetaald als je bloedglucoseteststrips en/of lancetten aankoopt.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je hebt diabetes maar komt niet in aanmerking voor een zorgtraject of de Riziv-conventie.
  • Je krijgt geen tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering.
  • Je kocht medische hulpmiddelen aan bij onze Mediotheek via je ziekenfondskantoor of via www.devoorzorgshop.be
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. 

Hoe krijg je een terugbetaling? 

Bezorg ons de originele factuur en het document 'tegemoetkoming voor glucosemeter en teststrips diabetes', afgeleverd door je behandelend arts waaruit de noodzaak van bloedglucoseteststrips en/of lancetten blijkt.

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering