Psychologische begeleiding

Een psycholoog/psychotherapeut kan helpen als je mentaal minder sterk staat. Je krijgt een korting voor psychologische begeleiding, pijntherapie of bij een seksuoloog. 

Korting bij Well2DAY

Bij psycholoog of psychotherapeut

Sta je onder druk en ben je gespannen? Ben je moe, futloos of pieker je? Blijf er niet mee zitten en laat je professioneel begeleiden.
 

Een psycholoog/psychotherapeut pakt samen met jou het probleem praktisch en probleemgericht aan. Je leert om dezelfde klachten te voorkomen. Deze begeleiding is geschikt voor jong en oud.

Het ziekenfonds geeft ook een terugbetaling voor psychologische begeleiding voor kinderen tot en met 18 jaar, of zolang ze recht hebben op kinderbijslag (zie tabblad 'Kinderen en jongeren').

Bij pijnpsycholoog 

Chronische pijn – en de lichamelijke klachten, het ondergaan van verschillende onderzoeken, de zoektocht naar een gepaste behandeling – heeft een invloed op je hele leven. De pijnpsycholoog kan de pijn niet wegnemen maar zoekt samen met jou naar oplossingen om ermee om te gaan. ​

Bij seksuoloog 

Iedereen beleeft seksualiteit op een andere manier, zowel positief als negatief. Voor sommigen is het iets beangstigends, hinderlijk of pijnlijks zijn. Dit kan in je relatie zwaar doorwegen of de angst om een nieuwe relatie aan te gaan vergroten.​ Een seksuoloog is opgeleid om professionele hulp te bieden bij relationele en seksuele problemen. 

Hoeveel bedraagt de korting?

Je krijgt tot 50 % korting op individuele begeleiding door een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog.
Je betaalt per consultatie 28 euro in plaats van 56 euro. Het voordeel geldt voor maximaal 12 sessies per persoon per kalenderjaar. Vanaf de 13 de sessie ontvang je een kleinere korting.

Wie heeft recht op een korting?

 • Je doet een beroep op een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog waarmee het ziekenfonds samenwerkt.
 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je de korting?

 • Bel voor een afspraak bij een van onze Well2DAY-psychologen/psychotherapeuten, pijnpsycholoog of seksuologen. De korting wordt onmiddellijk verrekend tijdens de consultatie.

Meer informatie?

Wil je weten of je psycholoog erkend is door de psychologencommissie? Raadpleeg deze website.

 
Heb je een algemene vraag rond psychisch welzijn? Stel je vraag gratis aan onze psycholoog. 
 
Stel je online vraag
 

Als je een afspraak annuleert minder dan 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, rekenen we 100 % van de gereserveerde consultatie aan.

Kinderen en jongeren

​Het ziekenfonds geeft een terugbetaling voor psychologische begeleiding voor kinderen tot en met 18 jaar, of zolang ze recht hebben op kinderbijslag.

Je kan ook een beroep doen op onze Well2DAY-psychologen. Je krijgt dan 50 % korting (zie 'korting bij Well2DAY).

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Kinderen en jongeren zonder recht op het voorkeurtarief ontvangen:
 • Een terugbetaling van 15 euro per individuele sessie van 45 minuten voor maximaal 6 sessies per kalenderjaar.
 • Een terugbetaling van maximum 5 euro per sessie voor 12 groepssessies per kalenderjaar.
 • Je krijgt maximum 90 euro per kalenderjaar terugbetaald.
Leden met recht op een voorkeurtarief (*) ontvangen:
 • Een terugbetaling van maximum 30 euro per individuele sessie voor maximaal 6 sessies.
 • Een tegemoetkoming van 10 euro voor groepssessies met maximaal 12 sessies per jaar.
 • De maximale terugbetaling per kalenderjaar is 180 euro.

 Wanneer heb je recht op het voorkeurtarief?

Vanaf 2019:

Jongeren krijgen een tegemoetkoming van 15 euro per beurt voor 8 individuele sessies of 16 beurten in groepssessies. Het maximumvoordeel per jaar wordt hierdoor 120 euro voor leden zonder verhoogde tegemoetkoming of 240 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

 • Er is geen tegemoetkoming voorzien voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten.
 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 • Dit voordeel kan je niet combineren met de terugbetaling bij een erkend psycholoog of -therapeut voor volwassenen of Well2DAY-psycholoog of therapeut.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg het behandelingsattest aan je ziekenfonds.

Download het terugbetalingsformulier

Meer informatie?

Volwassenen

​Het ziekenfonds geeft een terugbetaling voor psychologische begeleiding door een erkende psycholoog of psychotherapeut.
 
Je kan ook een beroep doen op onze Well2DAY-psychologen. Je krijgt dan 50 % korting (zie 'korting bij Well2DAY').

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 10 euro per sessie met een maximum van 12 sessies per kalenderjaar 
terugbetaald.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

 • Er is geen tegemoetkoming voorzien voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten.
 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 • De tegemoetkoming bij een erkend psycholoog of psychotherapeut kan je niet combineren met de korting bij een Well2DAY-psycholoog of -psychotherapeut binnen éénzelfde consultatie of het voordeel psychologische begeleiding voor jongeren.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg het ingevulde terugbetalingsformulier aan je ziekenfonds.
 
Download het terugbetalingsformulier

Meer informatie?

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering