Oncorevalidatie

​Ons ziekenfonds geeft een terugbetaling voor een deelname aan een revalidatieprogramma na kanker.

 

Door de intensieve behandeling krijg je als kankerpatiënt en ex-kankerpatiënt vaak te maken met langdurige en soms blijvende lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals:

  • vermoeidheid
  • gebrek aan eetlust
  • je psychisch en lichamelijk niet goed voelen

Oncorevalidatie of revalidatie na kanker geeft extra steun bij het fysiek en/of psychosociaal herstel door intensieve, medisch begeleide fysieke training, gekoppeld aan verandering van levensstijl.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 75 % op het totaalbedrag terugbetaald per kalenderjaar, tot maximaal 300 euro.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je neemt deel aan een programma in een door ons ziekenfonds erkend revalidatiecentrum in een ziekenhuis of een centrum voor gespecialiseerde behandeling erkend door de overheid of door De VoorZorg.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg ons een bewijs van deelname aan een oncorevalidatieprogramma. Dit bewijs bevat volgende gegevens: identificatie van jezelf en de instelling, prestatie, prestatiedatum en betaald bedrag.

Meer informatie?

Informatie voor:

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering