Motorisch ontwikkelingsproject bij kleuters

Kleuters van 2,5 tot 5 jaar kunnen een terugbetaling krijgen voor motorische ontwikkelingsprojecten.

 

Er is een tegemoetkoming in de kosten voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden bij kleuters van 2,5 tot en met 5 jaar, zowel preventief als de begeleiding van kleuters met een motorische achterstand.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Eénmalige tegemoetkoming van maximum 60 euro op het totaal van de gemaakte kosten per rechthebbende.

Hoe krijg je recht op de tegemoetkoming?

Bij een behandling bij organisatie Stimulus Emblem heb je recht op deze tegemoetkoming. De behandeling omvat 10 lessen van 2,5 uur.

Wie heeft recht op de tegemoetkoming?

Kleuters tussen 2,5 en 5 jaar en lid zijn van De VoorZorg provincie Antwerpen, waarvan de titularis lidgeld heeft betaald.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering