Logopedie: ons ledenvoordeel

Logopedie is aangewezen om communicatiestoornissen weg te werken in je taal, spraak, gehoor en/of met slikken. ​Jongeren krijgen tot 1080 euro terugbetaald voor logopedie.​​​​​

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Per les van 30 minuten krijg je 9 euro terugbetaald voor maximaal 120 lessen. Voorwaarde is dat sessie 101 binnen de 6 maanden na sessie 100 gepresteerd moet worden.

Duurt je les 60 minuten, dan beschouwen we dat als 2 lessen van 30 minuten.

Dit voordeel is niet cumuleerbaar met een vergoeding uit de verplichte verzekering.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je bent jonger dan 19 jaar bij de start van de logopedielessen.
  • Jongeren tot en met 18 moeten geen goedkeuring vragen. De terugbetaling gebeurt op basis van het getuigschrift van de logopedist(e).*
  • Je kiest voor een door het Riziv erkende logopedist. Je vindt nu ook 
    logopedisten in de Well2DAY-centra.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en je betaalde je bijdrage.
  • Bij de erkende Well2DAY-logopedisten krijg je de eerste 5 sessies gratis indien je recht hebt op de wettelijke terugbetaling. Val je onder het aanvullend voordeel? Dan krijg je 5,51 euro extra terugbetaald. .

Hoe vraag je een terugbetaling aan?

Bezorg je ziekenfonds een “Getuigschrift van verstrekte hulp” van de logopedische behandeling.

Meer informatie?

* Deze wijziging gaat in vanaf 1 januari 2017 onder voorbehoud van goedkeuring door de controledienst der ziekenfondsen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering