Geconventioneerde zorgverleners

Ziekenfondsen maken akkoorden met de zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven. Een zorgverlener kan de overeengekomen tarieven vo​​lledig, deels of niet toepassen.​
​​​​​​

Betaal minder

Voor je een zorgverlener consulteert, is het belangrijk dat je weet of deze zorgverlener geconventioneerd is. Dat bepaalt immers het prijskaartje van de raadpleging.​​

Je betaalt heel wat minder als je zorgverlener het tarievenakkoord heeft aanvaard. Een niet-geconventioneerde zorgverlener mag zijn honorarium zelf bepalen.


Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en kunnen deze informatie zichtbaar in hun wachtkamer aanbrengen. ​Vraag daarom best bij het maken van een afspraak of je zorgverlener geconventioneerd is of niet.​

Is je zorgverlener geconventioneerd?

Geconventioneerd

​​Geconventioneerde zorgverleners​


Alle zorgverleners hebben de keuze om de overeenkomst van hun specialisatie te ondertekenen of niet. De artsen, tandartsen, kinesisten, enzovoort, die deze akkoorden aanvaarden noemen we geconventioneerde zorgverleners. Dit houdt in dat zij zich aan de vooraf bepaalde tarieven houden.

Gedeeltelijk of niet

​Gedeeltelijk geconventioneerd

Het kan zijn dat je zorgverlener gedeeltelijk geconventioneerd is, enkel op bepaalde uren, dagen en/of plaatsen. De uren waarop hij of zij aan de officiële tarieven werkt, moeten bekend worden gemaakt in de wachtkamer.
Als je bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld een afspraak vragen buiten de gewone consultatie-uren, dan kan je zorgverlener hogere tarieven aanrekenen, ongeacht of hij of zij het akkoord heeft ondertekend of niet.

Niet-geconventioneerd​

De zorgverleners die de overeenkomst niet hebben ondertekend, worden niet-geconventioneerde zorgverleners genoemd. Zij kunnen hun honorarium zelf bepalen, waardoor dit vaak hoger ligt dan het officiële tarief.​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering