Remgeld

​Het remgeld is jouw persoonlijk aandeel in het wettelijk te betalen tarief voor medische zorg. Je remgelden worden bijgehouden in je remgeldteller.​​​​​​

Remgeld

​Jouw persoonlijk aandeel in medische kosten

In de ziekteverzekering worden de gemaakte kosten deels door ziekenfondsen en deels door jou betaald. Wat je aan een arts of een andere zorgverstrekker (tandarts, kinesist, verpleegkundige ...) betaalt, kan worden opgesplitst in:  

Het wettelijk tariefbedrag  
 • Van het tariefbedrag betaalt het ziekenfonds in veel gevallen een groot deel terug.
 • Een deel van het tarief dien je zelf te betalen. We noemen dit het remgeld of het persoonlijk aandeel.
Het supplement 

Het supplement is altijd volledig ten laste van jou.

Voorbeeld

Je betaalt bij de dokter 26 euro voor een raadpleging: 

 • Het wettelijk tarief bedraagt 25 euro.
   • Van het wettelijk tariefbedrag krijg je 21 euro van je ziekenfonds terugbetaald.
   • De overige 4 euro is het remgeld en betaal je zelf.
 • De bijkomende 1 euro is het supplement en betaal je zelf.

Remgeldteller

Remgeldteler per kalenderjaar

​De remgeldteller houdt bij hoeveel remgeld je gezin het afgelopen jaar betaalde. Dit wordt automatisch door je ziekenfonds bijgehouden.

Remgelden worden per kalenderjaar opgeteld. De teller wordt elk jaar op 1 januari op nul gezet. Kosten uit een vorig jaar worden dus niet mee opgenomen in de berekening van de maximumfactuur van het nieuwe jaar.

Door de complexiteit van het systeem worden de tellers wel met enige vertraging opgeladen, ten opzichte van de datum waarop je de remgelden werkelijk hebt betaald.

Remgeldteller controleren

Je kan de teller van je gezin controleren via drie kanalen:

 • Via het internetloket. De gegevens worden één keer per kwartaal bijgewerkt.
 • Bij je plaatselijk ziekenfondskantoor.

Jouw remgeldplafond

Remgeldplafond op basis van je inkomen en statuut

Het maximumbedrag dat je gezin dient te betalen aan verzekerde gezondheidskosten wordt het remgeldplafond genoemd. De hoogte van het remgeldplafond is afhankelijk van je gezinsinkomen en eventueel je beschermde statuut.

Er zijn 6 categorieën. Per categorie is vastgelegd tot welk bedrag de noodzakelijke gezondheidskosten maximaal mogen oplopen. De gebruikte inkomensgrenzen worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer (jaarlijkse aanpassing).

Je moet dus elk jaar afzonderlijk nagaan in welke categorie je gezin valt en wat voor de leden van jouw gezin het geldende remgeldplafond is.

Lees meer over de berekening van je gezinsinkomen. 

Remgeldplafonds 2017

Het remgeldplafond van je gezin is afhankelijk van het inkomen van je gezin. 

  ​categorie

remgeldplafond

lager remgeldplafond

​  beschermd statuut

€   459

​€   359

  < € 18 231,97​

​€   459

​€   359

  € 18 231,98 - € 28 028,25

​€   663

​€   563

​  € 28 028,26 - € 37 824,56

​€ 1020

​€   920

​  € 37 824,57 - € 47 212,66

​€ 1428

​€ 1328

​  > € 47 212,67

​€ 1836

​€ 1736


Je krijgt een verlaagd remgeldplafond als in je gezin 1 persoon de 2 voorafgaande kalenderjaren individueel minstens 459 euro remgelden betaalde. Het gezamenlijk gezinsplafond wordt dan verlaagd met 100 euro.

Heb je een kind tot en met 18 jaar?

Kinderen tot en met 18 jaar genieten een individueel plafond van 663 euro, onafhankelijk van het gezinsplafond. In zekere zin vormen zij dus ook een 'beperkt gezin' binnen het rijksregistergezin. Wordt dit bedrag overschreden? Dan betaalt ons ziekenfonds jou de hogere uitgaven aan remgelden van je kind terug.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering