Getuigschrift arts

​​Ons ziekenfonds betaalt je doktersbezoek terug op basis van het getuigschrift dat je arts jou meegeeft.​​​​​​​​​​​​

Wat is het getuigschrift?

Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je van je dokter meekrijgt en waarop hij alle gegevens noteert van de raadpleging of het huisbezoek.

Op basis van dit getuigschrift betaalt ons ziekenfonds jouw doktersbezoek terug.

Geldigheid getuigschrift

Een getuigschrift is twee jaar geldig. Vind je een getuigschrift terug van een doktersbezoek vier jaar geleden, dan wordt dit niet meer terugbetaald door ons ziekenfonds.

Om precies te zijn: er wordt terugbetaald tot het einde van de maand, twee jaar na datum waarin de zorg werd verricht. Een uitzondering op deze termijn van terugbetaling kan worden voorzien indien is aangetoond dat het getuigschrift om reden van overmacht niet tijdig aan het ziekenfonds werd bezorgd.

Getuigschrift kwijt

Als de getuigschriften onderweg verloren zijn geraakt, hoef je je geen zorgen te maken: je bent je tegemoetkoming niet kwijt. Je moet dan aan je zorgverstrekker vragen om een duplicaat van het origineel te schrijven.

Dit mag geen problemen opleveren, aangezien het om een dubbel gaat, en je arts daarop niet extra wordt belast. Op het getuigschrift moet hij wel duidelijk vermelden dat het om een duplicaat gaat.

Nadien bezorg je dit attest aan je ziekenfonds, waar je een verklaring omtrent het gebruik van dit duplicaat moet ondertekenen.

Voorbeeld

​Op het getuigschrift van je zorgverstrekker staat alle informatie om je terugbetaling bij ons ziekenfonds op te zoeken. 

A: De datum waarop de prestatie plaatsvond. 

B: De nomenclatuurcode van de medische prestatie. 

C: De nomenclatuurcode van eventuele bijkomende prestaties.

D: Informatie over het remgeld: "ja" (je hebt het remgeld betaald), "nee" (je hebt geen remgeld betaald) of het werkelijk betaalde bedrag (inclusief het remgeld).

E: Het ontvangstbewijs met het totale bedrag dat je hebt betaald.

E-attest

​​​

​Vanaf 1 januari 2018 krijg je bij sommige huisartsen niet langer een papieren getuigschrift. Deze artsen werken met het e-attest of het digitale doktersbriefje. Hierdoor hoef jij niet meer naar een kantoor of brievenbus van ons ziekenfonds om je doktersbriefje binnen te brengen.

​Meer informatie over het e-attest.​​​​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering