Bewijsstuk

Je krijgt een bewijsstuk van je arts als hij tegelijkertijd een terugbetaalbare en een niet-terugbetaalbare verstrekking aanrekent. Ook als je recht hebt op de sociale derdebetaler, dan krijg je in bepaalde gevallen een bewijsstuk.​​​​

 

​Sinds 1 juli 2015 is je arts verplicht om jou een bewijsstuk mee te geven als hij tijdens dezelfde raadpleging zowel een terugbetaalbare verstrekking als een niet-terugbetaalbare verstrekking aanrekent. Dat bewijsstuk is een document met extra informatie, dat je zelf moet bijhouden. Je hoeft het niet af te geven aan ons ziekenfonds.

Wat is een (niet-)terugbetaalbare verstrekking?

Voor een terugbetaalbare verstrekking betaal je slechts een deel zelf. Het andere deel betaalt het ziekenfonds (ofwel aan jou, ofwel rechtstreeks aan je arts). 

  • Voorbeeld: een gewone consultatie bij je huisarts.

Een niet-terugbetaalbare verstrekking betaal je volledig zelf. Er is geen terugbetaling van het ziekenfonds.

  • Voorbeeld: je tanden laten bleken (bleaching) bij de tandarts.

Wat vind je op het bewijsstuk?

  • Het totaalbedrag dat je betaald hebt.
  • Het totaalbedrag voor de terugbetaalbare verstrekkingen.
  • De lijst van de niet-terugbetaalbare verstrekkingen, telkens met een omschrijving en het betaalde bedrag.

Sociale derdebetaler

Als je recht hebt op de sociale derdebetaler, dan krijg je in bepaalde gevallen ook een bewijsstuk van je arts. Houd het bewijsstuk zelf bij. Je vindt er informatie over de verstrekkingen die je arts aan ons ziekenfonds aanrekent.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering