Lenzen: wettelijke terugbetaling

Ons ziekenfonds geeft een terugbetaling bij aankoop van lenzen.​

 

Welke lenzen worden terugbetaald?

Volgende types van lenzen komen in aanmerking:
 • Optische contactlenzen die dienen om het zicht te verbeteren
 • Contactlenzen die gebruikt worden bij problemen met het hoornvlies
 • Bijzondere soepele jaarcontactlenzen die op maat gemaakt worden en meestal een cosmetische functie hebben.
Er is geen terugbetaling voor dag- of weeklenzen.

Voorwaarden voor terugbetaling

Je recht op een terugbetaling wordt bepaald door 1 van volgende voorwaarden:
 • een medische aandoening die ervoor zorgt dat je lenzen moet dragen
 • de sterkte van je lenzen (dioptrie)
    • bv. een sterkteverschil van minstens 3 dioptrie tussen je beide ogen
Voor meer informatie neem je best contact met je oogarts of opticien. Hij zal je meer uitleg kunnen geven bij de medische reden waarom je lenzen moet dragen. Hij kan je ook zeggen of je recht hebt op een terugbetaling van je lenzen.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De terugbetaling voor je lenzen hangt af van het type lens dat je draagt en van de sterkte ervan (dioptrie). Er is dus geen standaard tarief dat we hier kunnen meegeven.
 
Voor sommige lenzen is er bijvoorbeeld een terugbetaling van ongeveer 80 euro voorzien. Voor andere kan de terugbetaling ongeveer 300 euro bedragen. Het bedrag verschilt dus sterk per situatie. Neem contact met ons ziekenfonds als je het exacte bedrag van de terugbetaling in jouw situatie wilt kennen.

De terugbetalingen zijn vaste tarieven, gebaseerd op de kostprijs van geconventioneerde opticiens. Bij een niet-geconventioneerde opticien krijg je 25% minder terugbetaald. Bovendien mag hij nog supplementen vragen. Die worden niet terugbetaald. Je kostprijs ligt dus hoger bij een niet-geconventioneerde opticien.
Vraag aan je opticien of hij geconventioneerd is. Je hebt er alle belang bij.

Kan je meerdere keren een terugbetaling krijgen?

Dat kan. De voorwaarden hangen af van het type lens dat je draagt, het verschil in dioptrie (de correctie die nodig is om je scherp te doen zien) en de termijn van vernieuwing.
 
 
​Type lens ​Verschil doptrie ​​Termijn
Alle types​ ​Met een verschil van minstens 1 dioptrie met je vorige lenzen ​Geen termijn
​Zachte lenzen Zonder verschil​ Minstens 1 jaar tussen de vorige en de nieuwe terugbetaling​
​Harde lenzen Zonder verschil​ Minstens 3 jaar tussen de vorige en de nieuwe terugbetaling
 

Hoe krijg je de terugbetaling?

 1. De lenzen moeten voorgeschreven zijn door je oogarts.
 2. Je opticien geeft je een getuigschrift van aflevering.
 3. Het voorschrift van je oogarts en het getuigschrift van aflevering door je opticien bezorg je aan ons ziekenfonds.
 4. Op basis van deze gegevens berekent ons ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling waarop je recht hebt.

Ledenvoordeel

De terugbetaling die we hierboven beschrijven, is de terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. Ons ziekenfonds geeft nog een extra tussenkomst voor leden die lenzen dragen. Bekijk je voordeel.​

Nuttige info

Op deze pagina vermelden we de standaardbedragen en -procedures. Om de concrete terugbetaling in jouw situatie te kennen, vragen we je om contact te nemen met ons ziekenfonds.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering