Autosondage

Maak je gebruik van autosondage, dan krijg je een terugbetaling van ons ziekenfonds. Bij autosondage maak je thuis regelmatig je blaas leeg door een sonde in de urinebuis in te brengen. Ofwel doe je dat zelf als patiënt, ofwel is iemand in je omgeving hiervoor opgeleid.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je kan een terugbetaling krijgen voor 3 soorten sondes.

 • Voor een droge sonde krijg je maximaal 1 euro terugbetaald. Je hoeft dus niets zelf te betalen.
 • Voor een sonde met geïntegreerd glijmiddel krijg je maximaal 2,70 euro terugbetaald. Je hoeft dus niets zelf te betalen. 
 • Voor een meer geavanceerde sonde (geïntegreerd glijmiddel en één of meer extra functies) krijg je maximaal 2,70 euro terugbetaald. Je betaalt maximaal 1 euro zelf.

Je krijgt een terugbetaling voor maximaal 5 sondes per dag of maximaal 8 sondes per dag, afhankelijk van je aandoening.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

Je hebt recht op de terugbetaling van maximaal 5 sondes per dag als je een van de volgende aandoeningen hebt:

 • retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml*) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel
 • retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml*) bij een perifere neuropathie
 • paraplegie of paraparese, tetraplegie of tetraparese wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) met autosondage
 • urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas, vergrotingsblaas substitutieblaas, vergrotingsblaas.

Je hebt recht op de terugbetaling van maximaal 8 sondes per dag als je een van de volgende aandoeningen hebt:

 • retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml
 • neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

* Als je jonger dan 18 jaar bent, hoef je niet te voldoen aan de voorwaarde van 100 ml postmictioneel residu.

Hoe krijg je een terugbetaling?

 1. Voor je eerste aanvraag is een urologisch onderzoek nodig.
 2. Laat het document Kennisgeving van autosondage invullen door je specialist urologie of neurologie.
 3. Bezorg het document aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds. Vind het adres van de adviserend-arts. 
 4. De adviserend-arts geeft zijn akkoord. Het akkoord is 12 maanden geldig. Je kan deze periode verlengen tot 5 jaar.
 5. Je krijgt een terugbetaling op basis van de originele facturen. Breng deze binnen bij ons ziekenfonds.

Dit is de algemene procedure. Informeer bij ons ziekenfonds naar je concrete rechten en terugbetaling. 

Informatie voor:

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering