Medische screening bij adoptie

​Bezorgd over de gezondheid van je adoptiekindje? Je krijgt een terugbetaling voor de medische screening.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt 50 % met een maximum van 25 euro terugbetaald voor de medische screening van je kindje bij een erkend centrum voor adoptienazorg. Tijdens deze screening controleert een arts de vaccinatie- en gezondheidstoestand van je baby of kindje.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je adopteerde een kindje.
  • Je kindje wordt bij ons ziekenfonds ingeschreven en de screening wordt uitgevoerd binnen 6 maanden na de inschrijving in een centrum voor adoptienazorg erkend door De VoorZorg.
  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.  

Hoe krijg je een terugbetaling?

Bezorg ons een onkostennota van het centrum voor adoptienazorg.

Meer informatie?

Informatie voor:

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering