Welke kosten worden vergoed in Mutas?

Mutas komt tussen in de betaling van dringende medische kosten in het buitenland. Je vindt hier een overzicht van wat terugbetaald wordt en wat niet.

Gedekte kosten

​Medische verzorging 

 • Medische kosten tijdens een recreatief verblijf in het buitenland, voor een maximum van 3 maanden (en dit gedurende 1 jaar).

  • De tussenkomst start vanaf de dag waarop je medisch behandeld wordt en niet op de begindatum van je verblijf.

  • Het moet gaan om dringende medische hulp (m.a.w. je verzorging kan niet uitgesteld worden tot je terugkeer naar België).

 • Kosten van een ziekenhuisopname, dokterskosten en kosten van andere zorgverstrekkers in het buitenland.

 • Kosten van geneesmiddelen en bandageartikelen als ze voorgeschreven worden door een buitenlandse zorgverstrekker. 

 • Kosten van ambulante verzorging (verzorging zonder opname in het ziekenhuis).

Tandzorg

 • Kosten van acute tandzorg.

 • Kosten voor de herstelling van een tandprothese tot 100 euro. Opgelet, een nieuwe tandprothese wordt niet terugbetaald.

Repatriëring en overlijden

 • De kosten van een repatriëring naar België om medische en/of humanitaire redenen, op voorwaarde dat dit georganiseerd wordt door de alarmcentrale Mutas.

 • De kosten van repatriëring bij een overlijden of een begrafenis ter plaatse (met akkoord van de alarmcentrale).

Bijkomende niet-medische kosten

 • Kosten van bijkomende reis- en verblijfskosten van 1 reisgenoot, tot maximaal 1100 euro per dossier (bijvoorbeeld een ouder die bij zijn kind verblijft in het ziekenhuis). 

 • Verblijfskosten: kosten van een verplicht verlengd verblijf om medische redenen in een toeristische accommodatie.

Psychiatrische problemen

Ambulante behandeling en hospitalisatie is toegestaan, tenzij het om een geplande opname gaat.

Kankerpatiënten

Je kan een behandeling in het buitenland krijgen. Ook als je chemotherapie in België gestart is, mag je de behandeling in het buitenland verderzetten. 

Niet gedekte kosten

Bepaalde medische verzorging en aankopen

 • Medische prestaties die voor het vertrek te voorzien waren, rekening houdend met de ernst van de bestaande ziekte of aandoening.

 • Diagnostische of therapeutische verstrekkingen, waarvoor de verplichte ziektekostenverzekering geen tegemoetkoming voorziet zoals herstelkuren, thermale- of luchtkuren, dieetbehandeling, schoonheidsbehandeling, 'homeopathie en acupunctuur' worden als vormen van alternatieve geneeskunde aangeduid.

 • De aankoop van brilglazen, monturen, contactlenzen, hoorapparaten, prothesen, orthesen en orthopedische toestellen, rolstoel, ligbed en andere hulpmiddelen. 

 • Het herstel en/of vervangen van brilglazen, monturen, contactlenzen en andere optische prothesen.  

 • Geneesmiddelen en bandage-artikelen die zonder buitenlands voorschrift werden aangekocht.  

 • Geneesmiddelen die niet in het Belgisch verstrekkingenpakket zijn opgenomen, en die in het buitenland werden aangeschaft met een voorschrift van een Belgisch zorgverstrekker.  

 • Kosten van een eenpersoonskamer zonder akkoord van de alarmcentrale.  

 • Medische prestaties die niet binnen de 2 jaar na het verlenen ervan worden ingediend.  

 • Zelfmoord of poging tot zelfmoord. 

Gevaarlijk of bezoldigde sporten

 • Het beoefenen van een gevaarlijke sport zoals alpinisme, base-jumpen, bergbeklimmen, bobslee, canyoning, deltavliegen, diepzeeduiken, down-hill, elastiekspringen, horseball, ijsklimmen, koersen per auto/moto/buitenboordmotoren, paraglijding, parasailing, parapente, rafting, rodelen, schansspringen, acrobatisch skiën, skiën buiten de piste, snowboard buiten de piste, speleologie, ULM, valschermspringen, vechtsporten, zweefvliegen.

 • Het beoefenen van een bezoldigde sport; het deelnemen aan een wedstrijd of demonstratie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en/of waarvoor je een bezoldiging ontvangt onder het even welke vorm (voorbereidingen en trainingen in verband met deze wedstrijden of demonstraties worden daaraan gelijkgesteld).  

Professioneel verblijf of domiciliëring

 • Een verblijf in het buitenland voor beroepsredenen. 
 • Ben je officieel in het buitenland gedomicilieerd dan krijg je geen terugbetaling. Met uitzondering van de in België verzekerde grensarbeiders en de in een andere EU-lidstaat wonende gepensioneerden die onder de Belgische wetgeving vallen en in regel zijn met de aanvullende verzekering. 

Negatief reisadvies of onverantwoord reisgedrag

 • Reizen in een land waarvoor een negatief reisadvies bestaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 • Je krijgt geen terugbetaling als het onverantwoord is om op basis van je medische toestand naar het buitenland te reizen. 

Je reist zelf

 • Kosten voor het annuleren van je reis en het verzekeren van je auto of bagage. 

Franchise


Voor je medische kosten in het buitenland is een franchise van toepassing. Het bedrag van de franchise is afhankelijk van je reisbestemming.

 • Dien je na je reis je kosten in, dan wordt de franchise rechtstreeks in mindering gebracht bij de terugbetaling van de medische kosten.
 • Wanneer de alarmcentrale de betaling van de medische kosten regelt met de buitenlandse zorgverstrekker of instelling, dan verrekenen we de franchise achteraf met jou.
F​ranchise bij verzorging zonder
ziekenhuisopname​
​Franchise bij verzorging met ziekenhuisopname​

​Albanië, Algerije, Andorra,  Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Jordanië, Kosovo, Kroatië, Letland, Libanon, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Palestina, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Syrië, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

​50 euro 100 euro​


​Alle landen die niet in de opsomming hierboven staan.​

100 euro ​250 euro​


De bedragen van de franchise zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering