De Vlaamse Sociale Bescherming

​De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen voor mensen die door ziekte, ouderdom of handicap een lange tijd zwaar zorgbehoevend zijn. Iedereen ouder dan 25 jaar draagt in Vlaanderen bij aan de Vlaamse sociale bescherming. De premie-opvraging gebeurt door de zorgkas van je ziekenfonds.​

 

​Waarom bijdrage aan de Vlaamse sociale bescherming?

De Vlaamse sociale bescherming geeft je een financieel steuntje in de rug als je een lange tijd zwaar zorgbehoevend bent of als je door een zware zorgbehoefte,  ouderdom of handicap financiële hulp nodig hebt om je zorg te organiseren.

Dankzij jouw zorgpremie, maak je deze hulp mogelijk. Voor mensen die deze hulp nodig hebben, kunnen de kosten immers erg hoog oplopen. Met deze hulp kunnen zij hun zorg zelf organiseren. Denk maar aan vervoer betalen, mantelzorg organiseren of thuiszorg inschakelen.

Hoeveel bedraagt mijn bijdrage aan de Vlaamse sociale bescherming? 

Als in Vlaanderen woont, draag je vanaf het jaar dat je 26 wordt verplicht bij aan de Vlaamse sociale bescherming via de zorgkas van je ziekenfonds. Ben je lid van ons ziekenfonds? Dan krijg je van onze zorgkas een betalingsuitnodiging in het jaar dat je 26 wordt. 

De zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming bedraagt 52 euro.

Personen die op 1 januari van het voorgaande jaar recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging, betalen voor  een zorgpremie 26 euro.

Personen die zich een behartenswaardige situatie bevinden, hoeven geen bijdrage te betalen. Ontvang je bijvoorbeeld een leefloon of werkloosheidsuitkering, krijg je budgetbegeleiding of heb je zeer hoge medische kosten, dan kan het zijn dat je vrijgesteld bent. Je doet met andere woorden geen onverantwoorde uitgaven, je kan niet meer besparen en zonder die steun zou je menselijke waardigheid in het gedrang komen. Om te weten te komen of je aan de voorwaarden voldoet, kan je contact opnemen met onze zorgkas, onze Dienst Maatschappelijk Werk of een OCMW in je buurt. Zij onderzoeken of je in aanmerking komt.  

Wat doet de zorgkas van mijn ziekenfonds precies?

De uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming is de verantwoordelijkheid van de zorgkassen. Ons ziekenfonds heeft een erkende zorgkas die je een zo volledig mogelijke service wil bieden.

 

Lees hier alles over onze zorgkas en waarvoor je bij onze zorgkas terecht kan.

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering