De ledenbijdrage

Het lidgeld geeft jou en je gezin toegang tot ons volledig gezondheidszorgaanbod. Enkel de titularis (houder van het lidboekje) betaalt een ziekenfondsbijdrage. Alle personen ten laste zijn gratis mee verzekerd.

 

​Waarom de ledenbijdrage betalen?

De ziekte- en invaliditeitsverzekering is een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid in België. Het beheer is toevertrouwd aan de ziekenfondsen. Maar de ziekenfondsen doen meer dan medische kosten terugbetalen en vervangingsinkomen toekennen (uitkeringen).

Ons ziekenfonds biedt een hele reeks voordelen, diensten en terugbetalingen aan. De financiële middelen voor dit aanbod komen uit de ledenbijdrage van onze leden.

Ons volledig gezondheidszorgaanbod:

  • heel wat financiële voordelen
  • extra terugbetalingen
  • een uitgebreid aanbod diensten
  • socio-culturele verenigingen

Hoeveel bedraagt de ledenbijdrage dit jaar?

In 2019 betaal je 7 euro per maand. 

In ruil daarvoor kan je een beroep doen op heel wat voordelen en diensten. 
Personen ten laste hoeven niets te betalen.

Een goede gezondheidszorg is een recht voor iedereen. Daarom vinden wij dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar moet blijven.

Opgelet, vanaf de maand na hun 25ste verjaardag zelf lidgeld moeten mindervalide personen ook een ledenbijdrage betalen.

Domiciliëring

Wil je voortaan via domiciliëring betalen? Download het domiciliëringsformulier en bezorg het ons ingevuld en gehandtekend terug. Bezorg ons zeker ook je rekeningnummer.

De domiciliering wordt 1 keer per kwartaal opgevraagd. Bij weigering wordt dit de volgende maand terug opgevraagd.

Wanneer gaat de bijdrage van je rekening?

Betaal je per kwartaal?

  • Je betaalt 4 keer per jaar 21 euro.
  • De betaling gebeurt in januari, april, juni en oktober en steeds tussen de 10de en 15de van de maand.

Betaal je één keer per jaar?

  • De betaling gebeurt steeds tussen 10 en 15 januari. Voor nieuwe leden zal dit gebeuren tussen de 10de en 15de van de eerstvolgende kwartaalopvraging.

Je ziekenfondsbijdrage vergeten te betalen of over het hoofd zien is verleden tijd. Je bent altijd in orde en je hebt daarmee recht op onze voordelen en diensten.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering