Voor studenten, schoolverlaters en werkende jongeren

​Verder studeren of gaan werken? De keuze is aan jou. Maar wat weet je over studietoelagen, over werken als jobstudent en over werk zoeken? Wat moet je allemaal regelen en waar moet je aan denken? En wat met je inschrijving bij ons ziekenfonds? Wij helpen je op weg! ​​​
 

Je studeert verder

​Buiten heel hard studeren moet je verder niks doen. Tot 25 jaar ben je als student bij het ziekenfonds van je ouders verzekerd. Je staat dan op het lidboekje van je ouders als ‘persoon ten laste’ (tenzij je inkomen uit je studentenjob boven een bepaalde grens ligt). 

Studietoelage 

Natuurlijk kost studeren veel geld. Een studietoelage is mooi meegenomen.

Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan je denkt. Informeer je tijdig.

  • 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid: elke werkdag van 9 tot 19 uur 
  • de studentenvoorzieningen van je universiteit of hogeschool.

Jobstudent?  

Wil je meer weten over je rechten en plichten als jobstudent, over de arbeidsovereenkomst als student, over kinderbijslag en meer? Lees er alles over op de website van ‘Magik?’.

Einde studies


De schoolpoorten achter je dichtgetrokken? Dan is het tijd voor “the real life”, de eerste dag van de rest van je werkende leven, ... en dan ben je toch best een klein beetje voorbereid. 

Laat je niets meer wijsmaken! De school verlaten, stage lopen, deeltijds gaan leren en werken, wachttijd of jeugdvakantie? Belastingen, kinderbijslag, sociale zekerheid, de hele ‘papierwinkel’? Jouw rechten en plichten? Lees er alles over.

Op de site van de VDAB kan je je inschrijven als werkzoekende en op zoek gaan naar werk. Naar de VDAB.

Start je je eerste job of krijg je voor het eerst een inschakelingsuitkering, geef dit aan bij ons ziekenfonds.  

Je eerste job 

Ben je voor het eerst aan het werk als werknemer of als zelfstandige, dan dien je ons dit door te geven omdat je vanaf dan zelf titularis (houder van een eigen lidboekje) wordt bij het ziekenfonds. 

Nog niet aan het werk 

Ben je nog niet aan het werk, maar heb je je beroepsinschakelingstijd (wachttijd) doorlopen en ontvang je een inschakelingsuitkering? Dan ben je uitkeringsgerechtigde en word je titularis (houder van een eigen lidboekje) bij het ziekenfonds. 

  • Was je al ingeschreven bij ons ziekenfonds? Tijdens de periode voor je eerste inkomen, was je waarschijnlijk via je ouders verzekerd. Geef ons door dat je aan het werk bent.  
  • Ben je nog niet ingeschreven bij ons ziekenfonds? Schrijf je ze zo snel mogelijk in.  ​

Je ziekenfonds

​Dankjewel sociale zekerheid 

Iedereen die werkt, draagt bij tot de sociale zekerheid. Daarvoor wordt er automatisch een bepaald percentage (13,07 %) van je loon afgehouden en gestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Ook je werkgever betaalt een deel uit eigen zak aan de RSZ. Dat geld wordt dan gebruikt om je werkloosheidsuitkering, vakantiegeld, pensioen, ziekte, kindergeld, arbeidsongeval en beroepsziekte te betalen.  

Waarom aansluiten bij een ziekenfonds? 

Aansluiten bij een ziekenfonds is verplicht.  

Tot 25 jaar ben je als student verzekerd bij het ziekenfonds van je ouders. Je staat dan op het lidboekje van je ouders als “persoon ten laste”. 

Begin je te werken, ben je uitkeringsgerechtigd (de wachttijd is dus verstreken) of ben je ouder dan 25 jaar? Dan moet je aansluiten bij een ziekenfonds. Je krijgt dan een eigen lidboekje. 

Wat doet een ziekenfonds? 

Ziekenfondsen krijgen een deel van het RSZ-geld om je medische kosten terug te betalen of je een vervangingsinkomen (uitkering) bij arbeidsongeschiktheid uit te betalen wanneer je langdurig werkonbekwaam bent door bijv. ziekte of na een bevalling. De terugbetalingen en de arbeidsongeschikheidsuitkering binnen de verplichte verzekering zijn bij elk ziekenfonds hetzelfde.

Bij ons ziekenfonds krijg je als lid:

Meer weten over wat wij als ziekenfonds doen.

Aansluiten bij ons ziekenfonds 

  1. Ga langs in een van onze kantoren. Neem ook je identiteitskaart of isi+-kaart mee. We brengen dan alles voor je in orde.

Jongerengids

Laat je niks meer wijsmaken! Speciaal voor studenten, schoolverlaters en werkende jongeren een handige brochure over de wet, je rechten en plichten.

Jouw Dossier

Volg je ziekenfondszaken online op via ons internetloket. 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering