Rouwverwerking

​Een rouwproces vergt tijd en energie. Trefpunt Zelfhulp en de Centra voor Morele Dienstverlening helpen je bij het verwerken van het verlies.

 

Verwerkingsproces

Het verwerkingsproces bij een overlijden verloopt voor iedereen anders. Het is afhankelijk van zoveel verschillende elementen. Een rouwproces vergt tijd en energie. De meeste mensen slagen erin om het verlies op een voor hen aanvaardbare manier te verwerken. 

De meeste mensen voelen zich beter wanneer ze de kans krijgen over het verlies te praten. In vele gevallen bieden zelfhulpgroepen een dankbare uitkomst. Door het contact met lotgenoten, eventueel ondersteund door professionele hulpverleners, krijg je de mogelijkheid je leed te verwerken.

Trefpunt Zelfhulp vzw

Trefpunt Zelfhulp vzw houdt een inventaris bij van alle zelfhulpgroepen. 

www.zelfhulp.be
016 23 65 07

Centra Morele Dienstverlening

De Centra Morele Dienstverlening verlenen morele bijstand en informatie over onder andere het opstellen van wilsverklaringen betreffende euthanasie, het vastleggen van een uitvaartritueel, enz.
 

Via het crematorium of de begrafenisondernemer kan je in contact komen met een moreel consulent om een vrijzinnige plechtigheid te organiseren om de overledene te eren.Ook na de plechtigheid kan je bij de moreel consulente terecht voor verdere ondersteuning bij de rouwverwerking.

Afscheid nemen

De brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde.’ helpt jou, je naasten en zorgverleners.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering