Orgaandonatie

​In België geldt de regel dat organen en weefsels kunnen weggenomen worden bij ieder overleden persoon die in België woont, behalve in geval van voorafgaandelijk uitdrukkelijk verzet door deze persoon. Hiervoor moet je je vooraf tot het gemeentebestuur van je woonplaats wenden. 

 

Verklaring donor

Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, kan voor zijn/haar dood uitdrukkelijk instemmen of protesteren tegen het wegnemen van organen en weefsels door middel van een verklaring van kandidaatdonor. Familieleden kunnen dit nadien niet meer verhinderen. De laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het Rijksregister.

Meer informatie vind je op www.beldonor.be.

Wetenschappelijk onderzoek

Je kan je lichaam na je overlijden ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek, door middel van een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament.

In de praktijk gebeurt dit met een document van de wetenschappelijke universitaire instelling naar keuze. De modaliteiten verschillen van instelling tot instelling. Voor lichaamsafstand wordt er geen vergoeding betaald. Vraag meer informatie aan de universitaire instelling.

Afscheid nemen

De brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde.’ helpt jou, je naasten en zorgverleners.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering