Euthanasie

 

​Wat is euthanasie? 

Euthanasie of levensbeëindiging op verzoek is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op uitdrukkelijke vraag van de patiënt zelf. De patiënt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meerderjarige patiënten, bewust en handelsbekwaam, die ondraaglijk psychisch lijden als gevolg van een ongeneeslijke aandoening, kunnen euthanasie vragen. De patiënt hoeft niet terminaal ziek te zijn, maar in dat geval zijn de voorwaarden strikter.

Verzoek tot euthanasie 

Het verzoek tot euthanasie moet vrijwillig, overwogen, herhaaldelijk én schriftelijk gebeuren. Het document wordt opgesteld, gedateerd en getekend door de patiënt zelf. Is de patiënt daartoe niet meer in staat, dan gebeurt het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij de dood van de patiënt.

De arts die de vraag behandelt, moet altijd minstens een tweede arts raadplegen.

Wilsbeschikking 

Je hebt wettelijk de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin je euthanasie vraagt indien je door ziekte of ongeval wordt getroffen, daardoor een ernstige en ongeneeslijke aandoening krijgt en op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.

Je mag één of meer vertrouwenspersonen aanduiden die je kunnen vertegenwoordigen in gesprekken met de dokters. De vertrouwenspersoon mag niet je eigen dokter zijn. De wilsverklaring moet met twee getuigen op papier worden gezet.

Opgelet: De wilsverklaring geldt slechts vijf jaar. Je moet de verklaring dus tijdig vernieuwen.

Levenseinde Informatieforum (LEIF) 

Voor meer informatie over euthanasie kan je terecht bij LEIF. Het LEIF-project is een open initiatief en bestaat uit mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. De LEIF-lijn is een telefoonlijn die onder andere bestemd is voor iedereen die vragen heeft over het levenseinde.

www.leif.be

Afscheid nemen

De brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde.’ helpt jou, je naasten en zorgverleners.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering