Ouderschapsverlof en tijdskrediet

​​Je hebt recht om minder te werken en zo meer tijd vrij te maken voor je kind(eren). Je kan kiezen uit ouderschapsverlof of tijdskrediet. ​​

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Per kind heb je recht op maximaal 4 maanden volledige onderbreking van je werk. Je neemt het ouderschapsverlof op per maand of een veelvoud ervan. Als je voltijds werkt kan je jouw werkprestaties verminderen tot: 

  • Een halftijdse job gedurende 8 maanden (op te nemen per periode van 2 maanden of een veelvoud).
  • Een 4/5 job gedurende 20 maanden (op te nemen per periode van 5 maanden of een veelvoud).

Voorwaarden:

  • Je dient in de loop van de 15 maanden die de aanvraag voorafgaan minstens 1 jaar anciënniteit opgebouwd te hebben bij je werkgever.
  • Je kan je ouderschapsverlof opnemen vanaf de geboorte van je kind tot de leeftijd van 12 jaar. Bij adoptie kan je ouderschapsverlof opnemen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister tot de leeftijd van 12 jaar.

Hoeveel bedraagt je vergoeding?

Gedurende het ouderschapsverlof ontvang je een vergoeding van de RVA ter compensatie van het loonverlies. Werk je deeltijds, dan ontvang je een vergoeding in verhouding tot je werkduur. Raadpleeg de bedragen op de site van de RVA.

Onder bepaalde omstandigheden kan je een bijkomende Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen. De premies en de toekenningsvoorwaarden verschillen van sector tot sector. Meer informatie over de aanmoedigingspremie.

Ouderschapsverlof aanvragen 

  1. Je brengt je werkgever minstens 3 maanden vooraf op de hoogte via een aangetekend schrijven. 
  2. Je werkgever kan het ouderschapsverlof niet weigeren, maar kan het wel 6 maanden uitstellen. 
  3. Vanaf de aanvraag tot 3 maanden na het verlof ben je beschermd tegen ontslag. 

Meer info 

Neem dan contact op met je werkgever (of personeelsdienst), je vakbond of de RVA.

​Tijdskrediet

Tijdskrediet

Er zijn 3 vormen van tijdskrediet: voltijdse onderbreking, halftijdse onderbreking of verminderen met 1/5e. Aan elke vorm zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Afhankelijk van welke vorm neemt, kan je in totaal maximaal 1 tot 5 jaar tijdskrediet opnemen gedurende gans je loopbaan. Deze periodes kunnen wel verlengd worden met gemotiveerd tijdskrediet. Gemotiveerd tijdskrediet kan je enkel opnemen voor de zorg van een kind jonger als 8 jaar.

Het kan zijn dat je ter compensatie van het loonverlies een uitkering krijgt van de RVA. Maar dat is niet altijd het geval. Het recht om tijdskrediet op te nemen, valt immers niet automatisch samen met het recht op een onderbrekingsuitkering. Hiervoor gelden andere voorwaarden. 

Hoeveel bedraagt je vergoeding?

Gedurende het ouderschapsverlof ontvangt je een vergoeding van de RVA ter compensatie van het loonverlies. Werk je deeltijds, dan ontvang je een vergoeding in verhouding tot je werkduur.

Onder bepaalde omstandigheden kan je een bijkomende Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen. De premies en de toekenningsvoorwaarden verschillen van sector tot sector. Meer informatie over de aanmoedigingspremie.

Tijdskrediet aanvragen

Je brengt je werkgever op de hoogte via een aangetekend schrijven:

  • 3 maanden vooraf (organisatie met meer dan 20 werknemers)
  • 6 maanden vooraf (organisatie met 20 werknemers of minder).

De openbare sector hanteert een ander systeem. Neem hiervoor contact op met de personeelsdienst op je werk.

Meer info

Neem dan contact op met je werkgever (of personeelsdienst), je vakbond of de RVA.

Uitgebreide informatie over het tijdskrediet vind je op de website van de RVA.

Ander verlof

Verlof zonder wedde

Je kunt aan je werkgever verlof zonder wedde vragen. Je werkgever is niet verplicht om het verlof zonder wedde toe te kennen. Wanneer je werkgever dat wel doet, doet je er best aan de voorwaarden schriftelijk vast te leggen (vanaf wanneer, hoelang, gedeeltelijke of volledige afwezigheid…).

Tijdens het verlof zonder wedde betaalt je werkgever je geen loon en ben je niet beschermd tegen ontslag.

Familiaal verlof om dwingende reden

Per jaar kan je maximaal 10 dagen familiaal verlof nemen om dwingende redenen. Dit betekent dat je bij ziekte, ongeval of hospitalisatie van je kind dit verlof kan opnemen. Je werkgever betaalt voor dit verlof geen loon uit.

Informatie voor:

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering