Startbedrag en Groeipakket

​​Bij de geboorte en bij adoptie heb je recht op een startbedrag (het vroegere ​kraamgeld). Je hebt daarna ook recht op het Groeipakket (vroegere kinderbijslag) tot je kind 18 jaar is.  ​

Startbedrag

Wie heeft recht op een startbedrag?

Als je een kindje krijgt of adopteert heb je recht op het startbedrag, het vroegere kraamgeld. De voorwaarde is dat je kindje officieel in Vlaanderen woont. Het startbedrag is een toelage die deel uitmaakt van de nieuwe kinderbijslag: het Groeipakket.

Hoeveel bedraagt het startbedrag?

Het startbedrag bedraagt voor ieder kind 1122 euro. Het maakt niet uit of het gaat om je 1ste, 2de, 3de … kindje. Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum.

Ook als je kindje doodgeboren is of als je een miskraam hebt na 5 maanden zwangerschap, heb je recht op het startbedrag.

Kraamgeld aanvragen

Je kan het startbedrag aanvragen vanaf de 6de maand van zwangerschap en tot 5 jaar na de geboorte. Sinds januari 2019 zijn er 5 fondsen (1 publiek en 4 private) die het Groeipakket en dus ook het startbedrag uitbetalen.

 • Startbedrag bij adoptie
 • Bij een adoptie voeg je bij je aanvraag een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie. Je krijgt het startbedrag zodra je kind officieel deel uitmaakt van je gezin.

  Meer informatie

  Meer informatie over het Groeipakket vind je op www.groeipakket.be.

  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een Huis van het Kind in je buurt of met je uitbetalingsfonds.

  Huis van het Kind

  www.huizenvanhetkind.be 

  Uitbetalingsfondsen

  Groeipakket

  Het Groeipakket is de nieuwe naam voor de kinderbijslag. Sinds 1 januari 2019 is Vlaanderen hiervoor bevoegd en niet langer de federale overheid.  Het Groeipakket omvat verschillende toelagen op maat van je kind en je gezin die helpen om de kosten te dragen.

  Wie heeft recht op het Groeipakket?

  Ieder kind dat officieel in Vlaanderen woont heeft recht op het Groeipakket tot de leeftijd van 18 jaar. Ook voor kinderen tot 25 jaar die nog ten laste zijn, studeren of geen inkomsten hebben, is er een Groeipakket.

  Hoe vraag ik het Groeipakket aan?

  Bij geboorte of adoptie van je kindje heb je recht op het startbedrag. Heb je je aanvraag voor het startbedrag ingediend bij een uitbetalingsfonds naar keuze? Dan ben je meteen ook zeker dat je de andere toelagen van het Groeipakket zal ontvangen waar je recht op hebt.

  Hoeveel bedraagt het Groeipakket?

  Basisbedrag
  Elk kind krijgt maandelijks een basisbedrag van 163,20 euro. Het maakt niet uit of het gaat om je 1ste, 2de, 3de … kindje. In augustus komt daar elk jaar nog eens een schoolbonus bovenop tussen 20 en 61 euro, naargelang de leeftijd van je kind. 
  Extra toelagen

  Daarnaast zijn er nog extra toelagen die je ontvangt als je voldoet aan de voorwaarden.

  Heb je een beperkt gezinsinkomen? Dan heb je mogelijk recht op een sociale toeslag en op een schooltoeslag. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben is er een zorgtoeslag. Kinderen van 3 of 4 jaar die naar de kleuterschool gaan krijgen ook een jaarlijks extraatje van 132,60 euro. Als je gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar je niet betaalt op basis van je inkomen, krijg je een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. Dit geldt voor kinderen geboren voor én na 2019.

  Wat met kinderen geboren voor 2019?

  Het Groeipakket is er voor alle kinderen geboren vanaf 2019. Heb je al kinderen geboren voor 2019? Die blijven het bedrag van de maandelijkse kinderbijslag ontvangen.
   
  Als ze 6, 12 of 18 jaar worden komt daar nog een leeftijdsbijslag bovenop. Van het nieuwe Groeipakket krijgen ze bovendien de jaarlijkse schoolbonus. En ook de toelagen voor de kleuterschool en kinderopvang zijn voor hen van toepassing, als ze aan de voorwaarden voldoen.
   
  Daarnaast kan je met een beperkt inkomen recht hebben op de nieuwe sociale toeslag of schooltoeslag. Heeft je kindje extra ondersteuning nodig sinds 2019, dan is er de zorgtoeslag.

  Meer weten over het Groeipakket?

  Op de website van het Groeipakket vind je meer informatie: www.groeipakket.be.
   
  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een Huis van het Kind in je buurt of met je uitbetalingsfonds.
  Huis van het Kind
  Uitbetalingsfondsen
   
   
   
   
   
   
   

   

  Informatie voor:

  Contacteer ons

  Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering