Automatisering akkoorden geneesmiddelen

Dokters en apothekers maken steeds meer gebruik van een digitale versie van je voorschrift voor geneesmiddelen. Ook voor medicatie waarvoor je eerst het akkoord nodig hebt van de adviserend-arts kan de procedure nu elektronisch verlopen.

Digitaal voorschrift

Wat is een digitaal voorschrift?

Wanneer een dokter je medicatie voorschrijft, geeft hij jou een papieren voorschrift waarmee je naar de apotheker gaat. Vanaf nu kan de dokter dat voorschrift ook digitaal opmaken en op een beveiligde manier naar een online databank sturen. Je apotheker heeft ook toegang tot die databank en kan met een speciale code je digitale voorschrift raadplegen. Dat gaat snel en eenvoudig en zorgt voor minder papierwerk.

Wat is het voordeel?

 • Geen risico meer op verlies van een voorschrift.
 • Geen risico meer op foutief interpreteren van wat er geschreven staat.
 • Geen risico meer op mogelijke fraude met voorschriften.

Krijg je dan geen papieren voorschrift meer?

Voorlopig krijg je als patiënt nog steeds een papieren voorschrift mee van je dokter. Hierop staat een extra kadertje met informatie voor de apotheker. Op die manier kan hij snel je digitale voorschrift terugvinden in de online databank. Enkel de apotheker die je papieren voorschrift krijgt, heeft toegang tot dit digitale voorschrift.
 
Vanaf 1 januari 2017 kan de dokter jou een elektronisch voorschrift geven. In de loop van 2017 zullen ook steeds meer dokters voor het elektronisch voorschrift kiezen. Vanaf 2018 is het verplicht.

Akkoord adviserend-arts

Heb je een akkoord nodig?

Voor bepaalde medicatie heb je eerst een akkoord nodig van de adviserend-arts van ons ziekenfonds. De aanvraag voor dit akkoord zal vanaf nu meer en meer elektronisch gebeuren. Je dokter kan er immers voor kiezen om het elektronische netwerk te gebruiken.

Hoe verloopt de nieuwe procedure?

 1. Je dokter maakt een voorschrift en stuurt een digitale aanvraag naar de adviserend-arts van ons ziekenfonds.​
 2. De adviserend-arts geeft onmiddellijk een antwoord aan je dokter:
   • ofwel een ‘akkoord’
   • ofwel een melding voor verder onderzoek.

Is er een akkoord?

Dan krijgt je dokter automatisch bericht hiervan. Je kan dan meteen naar de apotheker om het geneesmiddel te gaan halen. Je apotheker vindt het akkoord terug in de beveiligde online database.

Is er verder onderzoek nodig?

Onze adviserend-arts zet automatisch de procedure in gang en zal, indien nodig,  jou of je dokter contacteren voor bijkomende informatie.

Wat is het voordeel voor jou?

Alles gaat automatisch. Jij hoeft zelf niet meer het voorschrift van de dokter aan de adviserend-arts te bezorgen en te wachten op zijn akkoord om dan naar de apotheker te kunnen gaan.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering