Elektronisch delen van je gezondheidsgegevens

Geef je geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens. Je hebt er alle voordeel bij!​​​​​​

Informatie delen

In je leven kom je met heel wat verschillende dokters en zorgverleners in contact. Zij kunnen hun zorg beter op jou afstemmen als ze onderling informatie kunnen uitwisselen en je medische voorgeschiedenis kunnen raadplegen. Een snelle onderlinge communicatie is daarbij belangrijk. Daarom gebeurt die communicatie meer en meer via elektronische weg.

Geef je geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je dokter en andere zorgverleners geeft om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

Registreer vandaag nog je geïnformeerde toestemming voor het delen van je gezondheidsgegevens.​ Je hebt er alle voordeel bij!

Het voorbeeld van Martine

Martine ontdekt een verdacht huidvlekje op haar been. Ze gaat hiermee naar haar huisarts die haar doorverwijst naar een dermatoloog (huidarts). De dermatoloog ontdekt dat het vlekje een beginnende vorm van huidkanker is. De dermatoloog verwijst Martine door naar een oncoloog (kankerspecialist) in een ziekenhuis voor verdere onderzoeken.

Op dat moment zijn er drie dokters betrokken bij de behandeling van Martine. De dokters moeten snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het elektronische gezondheidsdossier helpt hen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Matine geeft de dermatoloog en oncoloog toegang tot haar dossier via eHealthConsent. Zo lukt de samenwerking tussen de drie dokters efficiënt en snel.

Welke gegevens worden gedeeld?

De informatie die je dokter over jou bijhoudt, kan hij delen met andere zorgverleners als dit nuttig is voor je behandeling.

Voorbeelden van nuttige informatie die gedeeld kan worden:

  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • vaccinatie- en medicatieschema’s
  • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
  • informatie die bij je ontslag uit het ziekenhuis aan je behandelend arts werd meegedeeld
  • ...

Al deze gegevens vormen samen je ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Meer weten 

Voor meer informatie over de geïnformeerde toestemming kan je terecht op de website www.patientconsent.be.

​ ​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering