Zorgen voor iemand met een handicap

 

​Mantelzorg
Als je zorgt voor een dierbaar persoon die omwille van ziekte, ouderdom of een handicap hulp nodig heeft, ben je een mantelzorger. Als ziekenfonds willen we je ondersteunen bij die zorgtaak.

Beschermingsmaatregelen
De beschermingsmaatregelen dienen om meerderjarigen te beschermen, die door hun gezondheidstoestand hun eigen belangen niet kunnen behartigen.

Zorgen voor een kind met een handicap
Alle aanvragen voor tegemoetkomingen, ondersteuning en hulpmiddelen voor kinderen en jongeren met handicap moeten via de Intersectorale Toegangspoort (ITP) verlopen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering