Werken

Gaan werken of aan het werk blijven, is niet altijd gemakkelijk als je een handicap hebt. Niet iedere job of werkomgeving is toegankelijk. Daarom bestaan er tewerkstellingsondersteunende maatregelen die je begeleiden naar werk of een werksituatie voor je mogelijk maken.

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering