Tips omgaan met personen met een handicap

 

Tips bij het begeleiden van personen met een fysieke handicap

 • Plaats je op gelijke hoogte van de persoon. Ga bij iemand in een rolstoel bijvoorbeeld zelf neerzitten. Vermijd bukken en voorover buigen, dit komt snel kleinerend over.
 • Laat een rolstoel steeds achterwaarts kantelen om een trede af te gaan.
 • Voorzie tafels die onderrijdbaar zijn voor personen in een rolstoel en geef hen een plaats tussen de andere leden.
 • Indien er een activiteit plaatsvindt waar de persoon niet aan kan deelnemen, zoek dan samen naar een andere rol of taak. Zo benut je alsnog zijn/haar mogelijkheden.
 • Bij moeilijke spraak: wees eerlijk als je iets niet begrijpt. Stel eventueel bijkomende vragen tot je verstaat wat de persoon zegt of zoek samen naar een betere communicatiemethode.

Tips bij het begeleiden van personen met een verstandelijke handicap

 • Communiceer duidelijk: gebruik klare taal, maak je zinnen niet moeilijker dan nodig. Herhaal op het einde van je uitleg de belangrijkste punten en geef ruimte voor vragen.
 • Zijn er pictogrammen/symbolen in de kamer, wijs ze aan en leg ze uit.
 • Leg een spel of activiteit in delen uit in plaats van in 1 keer. Ga ook regelmatig na of iedereen het goed begrepen heeft.
 • Creëer een veilige omgeving. Duid bijvoorbeeld een vaste persoon waarbij hij/zij terecht kan aan.
 • Personen met een verstandelijke handicap hebben vaak minder problemen met lichamelijk contact. Creëer duidelijke grenzen, maar hou ook rekening met wat zij fijn vinden.

Tips bij het begeleiden van personen met een auditieve handicap

 • Trek de aandacht en plaats jezelf in zijn/haar gezichtsveld voor je begint te praten.
 • Laat je gezicht duidelijk zien, hou je mond vrij en probeer tegenlicht te vermijden.
 • Articuleer zo goed mogelijk en let op je snelheid. Praat niet door elkaar, duid aan wie het woord gaat nemen.
 • Ga niet roepen of luider praten als iets niet wordt begrepen. Schrijf eventueel een aantal trefwoorden neer.
 • Worden er mededelingen afgeroepen tijdens het gebeuren? Zorg dan voor plaatsen waar die mededelingen te lezen staan.

Tips bij het begeleiden van personen met een visuele handicap

 • Trek de aandacht van de betrokkene door even je hand op zijn/haar arm te leggen.
 • Stel jezelf steeds weer kort voor.
 • Bied de persoon je arm aan, maar duw hem/haar niet vooruit.
 • Bezorg eventueel geschreven documenten via de computer. Hij/zij kan ze dan vergroot weergeven of door de computer laten voorlezen.
 • Als er foto’s, voorwerpen of video’s worden getoond, zorg er dan voor dat de persoon een gesproken beschrijving krijgt.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering