Erkenningen

Om als persoon met een handicap van bepaalde rechten te kunnen genieten, moet je handicap erkend worden. Elke erkenning heeft een eigen aanvraagprocedure en voorwaarden. Welke erkenning(en) je best aanvraagt, hangt af van je ondersteuningsnood.

 

Er zijn 3 instanties die een administratieve erkenning van een handicap kunnen geven:

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Basisvoorwaarden

 • Er is sprake van een handicap (= langdurig en ernstig)
 • Je bent jonger dan 65 jaar bij je eerste aanvraag
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels hoofdstedelijk gewest


Kan recht geven op

 • Een tussenkomst in kosten van middelen
 • Een persoonsvolgend budget (PVB)
 • ...


FOD Sociale Zekerheid

Basisvoorwaarden

 • Je erkenning gebeurt door artsen van het FOD
 • Je woont in België
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister


Kan recht geven op

 • Verschillende sociale en fiscale voordelen
 • Een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming
   

VDAB (erkenning van een arbeidshandicap)

Basisvoorwaarden

 • Er is sprake van een arbeidshandicap
 • Je hebt het statuut van werknemer, werkzoekende, zelfstandige of jobstudent.


Kan recht geven op

 • Bijstand
 • Tegemoetkomingen
 • Maatregelen voor het uitoefenen van je job

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering