Home

Heb je nood aan zorg en ondersteuning? We begeleiden je op jouw tempo, volgens jouw noden, voor zolang dat nodig is.

 

​Begeleiding van A tot Z

​De eerste keer dat je bij ons langskomt, heb je een verkennend gesprek met een maatschappelijk werker. We luisteren naar jouw vragen. Soms kunnen we je helpen tijdens één of enkele gesprekken, soms is er meer tijd en langere opvolging nodig.

We begeleiden je van A tot Z, van begin tot einde. We maken samen met jou en je naasten een plan van aanpak, als dat nodig is. Daarin staat wat jouw verwachtingen en wensen zijn en hoe we hieraan kunnen werken, stap voor stap. We volgen jouw situatie voortdurend op en passen het plan aan wanneer nodig.

Je bepaalt zelf welke onderwerpen aan bod komen. Enkele voorbeelden:

  • Je wilt beter leren omgaan met je ziekte of handicap, en de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan. Kan je ook zelfstandig leven en wat moet je hiervoor doen?
  • Jouw gezondheid heeft een impact op jouw beschikbaar inkomen. Hoe kom je rond? Kan je financiële steun krijgen? Hoe hou je je kosten onder controle?
  • Je wilt graag hulp aan huis krijgen, maar af en toe moet je opgevangen worden in een voorziening. Hoe kan je dat regelen?
  • Je kan jouw vorige job niet meer uitoefenen, maar je wilt graag werken of opnieuw naar school te gaan. Of je zoekt een andere fijne en nuttige tijdsbesteding.
  • Je gezondheid zal erop achteruitgaan, en je wilt voorbereid zijn op de zorgen in je laatste levensdagen. Hoe worden jouw persoonlijke wensen gerespecteerd? Lees ook onze brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde’.

We werken volgens een aantal vaste principes

  • Onze begeleiding is gratis en staat open voor iedereen. Als we je niet kunnen helpen, gaan we met jou op zoek naar een dienst die dat wel kan.
  • We versterken jouw eigen mogelijkheden. Zo heb je je leven en zorgsituatie in eigen handen.
  • We houden rekening met de mensen in jouw omgeving die elke dag voor jou zorgen, zoals familie, buren en vrienden.
  • We zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen je met respect. Lees ook de privacyverklaring van ons ziekenfonds.

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering